Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 3 april 2019

Raadszaal
20.00 - 22.00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Motie vreemd aan de orde van de dag - Verzekering Buurt AED's

Bijgevoegde documenten

b.

b. Motie Vreemd aan de orde van de dag - Proces Borgronden

Bijgevoegde documenten

c.

c. Motie vreemd aan de orde van de dag - Uitvoeren verordening Duurzaamheidsleningen

Bijgevoegde documenten

d.

d. Motie vreemd aan de orde van de dag - Regeling SMI kinderopvang (uitgesteld tot raadsvergadering 17 april 2019)

e.

e. Motie vreemd aan de orde van de dag - Gooise Karavaan

Bijgevoegde documenten

f.

f. Motie vreemd aan de orde van de dag - Maatschappelijke rol Dudok

Bijgevoegde documenten

g.

g. Moties vreemd aan de orde van de dag - Ontwerp Programma van Eisen Concessie Openbaar Vervoer

2.

2. Vragenhalfuur

Bijgevoegde documenten

a.

a. Vragen die tijdens de vergadering mondeling zullen worden beantwoord

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Uitvoeringskrediet Naarden buiten de Vesting - Verwerving Energiestraat 1, Naarden (1193017)

b.

b. Bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormen Gooise Meren' (1258100)

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Voteren uitvoeringskrediet Naarden buiten de Vesting - Verwerving Energiestraat 1, Naarden (1193017)

b.

b. Vaststellen bestemmingsplan 'Parapluherziening parkeernormen Gooise Meren' (1258100)

c.

c. Vaststellen Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2022 (1110104)

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Vaststellen bestemmingsplan De Engh-Laarderweg overeenkomstig de uitspraak van de Raad van State (1222945)

b.

b. Vaststellen Verordening leerlingenvervoer Gooise Meren 2019 (1191556)

c.

c. Voteren krediet restauratie Grote Kerk Naarden (1270613)

d.

d. Vaststellen verantwoording 2018 en zienswijze globale begroting MRA 2020 (1270453/2115741)

e.

e. Vaststellen Verklaring van geen bedenkingen herontwikkelen locatie voormalig Stadskantoor Naarden (1261726)

f.

f. Vaststellen brief inhoudende de beslissing op bezwaar WOB-verzoek over invoering en afschaffing vermakelijkhedenretributie (1272761)

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijst 13 februari 2019

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

 

1272452 Handleiding basisscan integriteit kandidaat-bestuurders

752623 Raad van State inzake Bp De Engh Laarderweg 150

 

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1257697 Provincie Noord-Holland - Oordeel IBT toezicht en handhaving omgevingsrecht 2018

1263468 Inwoner uit Naarden - Kap Metasequoias JP Thijssepark Naarden

1274502 Inwoner - Afwijzing aanvraag parkeervergunning

1289054 Inwoner uit Bussum - Verzoek tot handhaving

1315954 Inwoner uit Bussum - Draaideur ingang gemeentehuis

190328 Diverse organisaties - Aankoop Energiestraat 1, Naarden

190104 Inwoners - Brief aan raad - Zienswijze Bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen GM

190104 Inwoners - Zienswijze Bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen GM

 

8.

8. Sluiting openbare deel van de vergadering

Download alle vergaderdocumenten