Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 20 november 2019

Raadszaal
20:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Opening en vaststelling agenda

a.

a. Benoeming steunfractieleden

b.

b. Moties Vreemd aan de orde van de dag

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2.

2. Vragenhalfuur

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenhalfuur.

3.

3. Meningsvormend

a.

a. Beschikbaar stellen krediet revitalisering aula algemene begraafplaats Bussum

b.

b. Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk (1601096)

4.

4. Schorsing

Bepalen of over onderstaande voorstellen zonder # vanavond besloten kan worden.

5.

5. Besluitvormend

a.

a. Beschikbaar stellen krediet revitalisering aula algemene begraafplaats Bussum

b.

b. Beschikbaar stellen Uitvoeringskrediet project Centrum Keverdijk

6.

6. Hamerstukken

a.

a. Herbenoemen voorzitters grote en kleine commissie CRK&E

b.

b. Toepassen coördinatieregeling Julianalaan-Comeniuslaan 16 te Naarden

c.

c. Raadsbesluit aanwijzing vertegenwoordiger BALV VNG

Bijgevoegde documenten

7.

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

a. Besluitenlijsten 30 oktober en 6 november 2019

Bijgevoegde documenten

b.

b. Lijst ingekomen stukken

Ter kennisgeving aannemen

1681225 DURF - Klimaatakkoord

 

 

Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen

 

1668566 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Het Anker 2 Muiden

1673200 Inwoners - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Het Anker 2 Muiden

1657959 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Het Anker 2 Muiden​​​​​​​

1675819 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Het Anker 2 Muiden​​​​​​​

1675486 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Het Anker 2 Muiden​​​​​​​

1679129 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Het Anker 2 Muiden​​​​​​​

1689706 Inwoner - Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Het Anker 2 Muiden

1686889 Provincie Noord-Holland - Uitvoeringsregeling subsidie versterken bestuurskracht 2020​​​​​​​

1677593 Opdracht aan Oogstfonds

1659639 Raad van State - Procedure inwoner op beschikking GM Bp Albert Grootlaan

1661564 Raad van State - Ingediende stukken procedure Bp Albert Grootlaan

1633805 Raad van State - Uitbreiding aantal indieners bezwaarschrift Bp Albert Grootlaan

1689605 Inwoner - Lichtmasten tennisvereniging Zon en Wind en overlast Sportpark

1690347 Gooise Tram - Intrekken subsidieverzoek Gooise Tram

 

8.

8. Sluiting

Download alle vergaderdocumenten