Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 4 september 2019

Gemeentehuis Gooise Meren
20:00 - 23:00 uur

20:00 - 21:00
Comeniuszaal, Het Gesprek I

Dierenwelzijnsbeleid

Van Eedenzaal, Thema-uur I

Integrale gebiedsvisie stationsgebied Naarden-Bussum

21:00 - 22:00
Comeniuszaal, Het Gesprek II

Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk

Van Eedenzaal, Thema-uur II

Voortgang gebiedsontwikkeling Crailo

22:00 - 23:00
Comeniuszaal, Het Gesprek III

Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

Van Eedenzaal, Thema-uur III

Grondbeleid en compensatieregeling sociale woningbouw (vervolg)

Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
20:00 - 21:00Comeniuszaal

Dierenwelzijnsbeleid

Het Gesprek I

Het dierenwelzijnsbeleid geeft aan hoe de komende periode wordt omgegaan met de rol van de gemeente en samenwerkende organisaties op het gebied van zorg en bescherming van dieren. Deze beleidsnota heeft betrekking op zowel het welzijn van de dieren die door mensen worden gehouden als op dat van dieren die in de vrije natuur leven. De gemeenteraad gaat in gesprek over de beleidsnota en stelt deze op een later moment vast.

Van Eedenzaal

Integrale gebiedsvisie stationsgebied Naarden-Bussum

Thema-uur I

Er gebeurt veel rond en op het spoor. Deze zomer zijn NS en ProRail druk bezig geweest met de aanpassingen aan het spoor en het station Naarden-Bussum. Tijdens een eerder Thema-uur is aangekondigd dat de gemeente aan de slag gaat met een integrale gebiedsvisie waarin de verschillende ontwikkelingen bij elkaar komen. De raadsleden worden bijgepraat over het plan van aanpak dat de afgelopen maanden is ontwikkeld.

21:00 - 22:00Comeniuszaal

Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk

Het Gesprek II

Het arbeidsmarktbewerkingsplan ‘Werken aan Werk’ is door de Regio Gooi en Vechtstreek ontwikkeld samen met gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen, werkgevers- en werknemersorganisaties. Dit plan is bedoeld om meer mensen aan het werk te krijgen en te houden. Ook wordt gekeken naar een betere 'match' tussen opleidingen en werk. De gemeenteraad gaat in gesprek over het plan en stelt het plan op een later moment vast. Ook stelt de gemeenteraad het geld beschikbaar om het plan uit te kunnen voeren.

Van Eedenzaal

Voortgang gebiedsontwikkeling Crailo

Thema-uur II

De raadsleden worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken in het planproces, de producten (bestemmingsplan, stedenbouwkundigplan, etc.), de participatie en de uitwerking van de verschillende ambities voor Crailo.

22:00 - 23:00Comeniuszaal

Startnotitie Regionale Energiestrategie Noord-Holland Zuid

Het Gesprek III

Naar verwachting wordt in het najaar van 2019 het nationaal Klimaatakkoord gesloten. Als onderdeel van het Klimaatakkoord hebben de lokale overheden afgesproken om een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen die bijdraagt aan de doelstelling om de CO2 uitstoot te verlagen. De regio Noord-Holland Zuid (NHZ) is één van de 30 RES-regio’s van Nederland. De startnotitie beschrijft randvoorwaarden, ambities en het proces om tot een kwalitatief goede RES te komen. In de startnotitie worden nog geen inhoudelijke keuzes gemaakt.

Van Eedenzaal

Grondbeleid en compensatieregeling sociale woningbouw (vervolg)

Thema-uur III

Je kunt grond maar één keer gebruiken. Hoe gaat de gemeente om met het grondbeleid en hoe zit het met de compensatieregeling sociale woningbouw? Bij het eerste Thema-uur voor de zomer zijn nog veel vragen van raadsleden onbeantwoord gebleven. Tijdens dit Thema-uur is er ruimte voor nadere uitleg en kunnen raadsleden al hun vragen stellen.