Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 5 juni 2019

Gemeentehuis Gooise Meren
20:00 - 23:00 uur

TijdOnderwerp
1.

1. Jaarstukken 2018 (1438392)

De gemeente besteed ieder jaar miljoenen euro’s om haar taken uit te voeren. Wat wilde de gemeenteraad met die miljoenen bereiken? Wat heeft de gemeente er voor gedaan? En wat heeft het gekost? Dat zijn de vragen die centraal staan bij het bespreken van de jaarstukken 2018. Ook de accountant controleert de financiële stukken van de gemeente, zodat de raad met behulp van het accountantsverslag bovenstaande vragen kan beantwoorden.

2.

2. Voortgangsverslag 2019-1 (1428902)

De raad wordt in het voortgangsverslag geïnformeerd over de mee- en tegenvallers in het huidige jaar en de financiële consequenties die dit heeft. Ook informeert het college de raad over belangrijke beleidswijzigingen. De raad zal op 5 juni met het college in gesprek gaan over de wijzigingen in de huidige begroting en de gevolgen hiervan voor het beleid en de financiële situatie.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Perspectiefnota 2020 (1435574)

In het voorjaar van 2019 worden de belangrijkste uitgangspunten ontwikkeld voor het beleid van 2020. Bij het opstellen van dat beleid worden ook de financiële consequenties in beeld gebracht. De gemeenteraad stelt de perspectiefnota 2020 in het voorjaar van 2019 vast, zodat het college voldoende tijd heeft om in oktober 2019 een begroting te presenteren die voldoet aan de verwachtingen van de gemeenteraad. In de begroting worden uiteindelijk de definitieve keuzes gemaakt voor het beleid en de financiën voor 2020.

Bijgevoegde documenten

Download alle vergaderdocumenten