Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 1 november 2023

Categorie
Politieke Avond,
Locatie
Gemeentehuis Bussum
Tijd
19:30 - 23:00 uur
Agenda van
19:30 - 20:30
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek I Uitvoeringskrediet Entree Muiden Zuidwest
20:45 - 21:45
Raadzaal, Het Gesprek II Legesverordening
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur I Samengaan GGD-JGZ
22:00 - 23:00
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur II Parkeernormen en parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Digitalisering van het (fysieke) publieke domein

Presentatie I

Deze presentatie valt niet onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur. De aanvrager/organisator is mevrouw Ammerlaan namens bewonersplatform EMV:

" Na het inspreken op 17 mei van ons bewonersplatform EMV op de omgevingsvisie en het schrijven van een beleidsnota d.d. dec 2022 over dit onderwerp, willen wij graag meer inhoudelijk ingaan op achtergronden van de huidige én toekomstige milieu & gezondheidsrisico’s die wij verwachten voor mens, dier en natuur. Wij vragen aandacht voor de voorzorgplicht die die de lokale gemeente daarin heeft. We willen Gemeenteraad en het College van B&W bewust maken van hun taken hieromtrent en vragen welke van de acties die wij al eerder suggereerden zij denken te kunnen gaan opvolgen om hier gehoor aan te geven.”

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

Vergadercentrum 1e etage

Uitvoeringskrediet Entree Muiden Zuidwest

Het Gesprek I

Onderwerpen

20:45 - 21:45Raadzaal

Legesverordening

Het Gesprek II

Onderwerpen

Vergadercentrum 1e etage

Samengaan GGD-JGZ

Thema-uur I

De komende jaren verandert er veel binnen de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en JGZ (Jeugdgezondheidszorg). In dit thema-uur wordt toegelicht waarom er vanuit de gemeente meer investeringen nodig zijn in de GGD, zowel financieel als in arbeidscapaciteit.

De voorzitter is Marjolein Groot Koerkamp.

22:00 - 23:00Raadzaal

Zienswijze Dekkingsplan Veiligheidsregio G&V - Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio G&V 2023 - Bestuursrapportage 2023 en begrotingswijzigingen 2023 van de Veiligheidsregio G&V

Het Gesprek III

Onderwerpen

Vergadercentrum 1e etage

Parkeernormen en parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen

Thema-uur II

Tijdens de raadsvergadering van 20 september 2023 werd in een motie gevraagd om een thema-uur over de inhoud van de raadsmededeling “Uitgangspunten en werkwijze parkeereis Gooise Meren”. De wethouder heeft dit toegezegd. Doel van dit thema-uur is om de raad goed te informeren over de uitgangspunten, afwegingen en praktische uitwerking van parkeernormen en parkeereis.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf.