Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 27 oktober 2022

Raadzaal
15:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

Het tweede voortgangsverslag 2022 wordt integraal behandeld.
Bij de Begroting beginnen we met Algemene beschouwingen. Daarna volgen we de lijn van de programma’s in de begroting. Er zijn amendementen, moties en ‘bespreekpunten’ ingediend door de fracties. Een totaaloverzicht staat in het behandelschema.

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording vragen Begroting en 2e Voortgangsverslag

Bijgevoegde documenten

2.

Voortgangsverslag II 2022

3.

Programmabegroting 2023-2026

a.

Algemene Beschouwingen

b.

Hoofdlijnen

c.

Programma 1 - Voor en van iedereen

d.

Programma 2 - Kansrijk opgroeien

Bijgevoegde documenten

e.

Programma 3 - Passend wonen in een groene omgeving

f.

Programma 4 - Economisch vitaal en bereikbaar

g.

Programma 5 - Duidelijke en transparante dienstverlening

h.

Programma 6 - Financieel gezond

i.

Paragrafen, belastingen, heffingen

4.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten