Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 3 juli 2024

Categorie
Raadsvergaderingen,
Locatie
Raadzaal
Tijd
20:00 - 23:00 uur

1. Opening en vaststelling agenda

Vast onderdeel van deze vergadering

2. Vragenhalfuur

Vast onderdeel van deze vergadering

3. Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

∞ Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

1. Amendement Beschikbaarheid als mogelijke fusiepartner voor de gemeente Wijdemeren

b. Beleidsplan Goois Natuurreservaat (GNR) 2024-2027 (784109) #

c. Wijziging bestemmingsplan bedrijventerrein Gooimeer Zuid, Naarden (463948) *

1. Motie en amendement Wijziging bestemmingsplan bedrijventerrein Gooimeer Zuid

2. Bestemmingsplan ‘Parapluherziening geluidzone Gooimeer Zuid, Naarden (777491) *

1. Amendement Liggeldverordening

e. Motie Zienswijze Programmabegroting Regio G&V

g. Motie Locatie onderzoek PC Hooftschool Muiden

4. Schorsing

Vast onderdeel van deze vergadering

5. Besluitvormend

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Beleidsplan Goois Natuurreservaat (GNR) 2024-2027 (784109) #

1. Amendement Beleidsplan Goois Natuurreservaat

c. Zienswijze programmabegroting 2025– 2028 en bestemmingsvoorstel rekeningresultaat Regio Gooi en Vechtstreek 2023 (818817) #

1. Motie Zienswijze Programmabegroting Regio G&V

f. Vaststellen Voortgangsverslag I (806709) ∞

g. Vaststellen Perspectiefnota 2025 (795759) ∞

1. Moties en amendementen Perspectiefnota 2025

Bijgevoegde documenten

h. Motie Integraal parkeerplan

Bijgevoegde documenten

6. Hamerstukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Beschikbaar stellen uitvoeringskrediet Kindcentrum de Meerstroom (826233)

b. Wijziging Verordening Inwonerinitiatief (808483)

7. Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

Vast onderdeel van deze vergadering

a. Besluitenlijsten raad 5 juni, 26 en 27 juni 2024

8. Sluiting

Vast onderdeel van deze vergadering