Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Politieke Avond 2 november 2022

Agenda van
19:30 - 20:30
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek II Bestemmingsplan Eslaan 10 Bussum
20:45 - 21:45
Raadzaal, Thema-uur I Circulaire economie
Vergadercentrum 1e etage, Het Gesprek III Bestemmingsplan Comeniuslaan Naarden
22:00 - 23:00
Raadzaal, Presentatie I Luchtkwaliteit in Gooise Meren
Vergadercentrum 1e etage, Thema-uur II Liander netwerk Energietransitie
Download alle vergaderdocumenten
Bijeenkomsten
TijdLocatieOnderwerp
19:30 - 20:30Raadzaal

Rekenkamerrapport Processen Jeugdzorg

Het Gesprek I

De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar het beleid van de gemeente. In 2020 heeft de Rekenkamercommissie een quick scan uitgevoerd naar de jeugdzorg. Daarbij zijn een aantal aanbevelingen gedaan. In de kern is meegegeven om niet alleen financieel te sturen op de jeugdzorg, maar om ook inhoudelijk te sturen en daarbij een beeld te vormen van wat kwalitatief goede zorg is.

Bij de presentatie van het rapport bleek dat de raad moeite had met het concreet invullen van de aanbevelingen. De Rekenkamercommissie heeft daarom een nieuw onderzoek naar de jeugdzorg gedaan om zicht te krijgen hoe de raad kan sturen op de inhoud en kwaliteit van de jeugdzorg. De raadsleden gaan in gesprek over dit nieuwe rekenkamerrapport Processen Jeugdzorg.

De voorzitter is Andreas van der Schaaf

Vergadercentrum 1e etage

Bestemmingsplan Eslaan 10 Bussum

Het Gesprek II

Onderwerpen

20:45 - 21:45Raadzaal

Circulaire economie

Thema-uur I

Een circulaire economie is gericht op preventie, slimmer en duurzamer ontwerpen en het zo lang mogelijk (her)gebruiken van producten en materialen. In het Regeerakkoord uit 2021 staat dat het kabinet streeft naar een volledig circulaire economie in 2050. In dit thema-uur worden raadsleden geïnformeerd over het relatief nieuwe beleidsterrein circulaire economie.  Daarbij is aandacht voor de landelijke doelstellingen, de lokale ontwikkelingen rond circulaire economie en de rol van Gooise Meren.

De voorzitter is Petra Vonk

Vergadercentrum 1e etage

Bestemmingsplan Comeniuslaan Naarden

Het Gesprek III

Onderwerpen

22:00 - 23:00Raadzaal

Luchtkwaliteit in Gooise Meren

Presentatie I

Deze presentatie valt niet onder verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur.

Aanvrager/organisator fractie PLEK

Gastspreker tijdens de Politieke Avond presentatie ‘Luchtkwaliteit in Gooise Meren’ is Ismé de Kleer. Ismé de Kleer is kinderlongarts in het Sint Franciscus Gasthuis in Rotterdam en een landelijk bekende deskundige op het gebied van de schadelijke effecten van een slechte luchtkwaliteit op de gezondheid van kinderen.

De Kleer geeft in haar presentatie meer inzicht in de schadelijke gevolgen van ongezonde lucht, want de gezondheidsgevolgen van luchtvervuiling voor kinderen zijn enorm. Ook zal ze mogelijke oplossingen aandragen voor een verbetering van de plaatselijke luchtkwaliteit.

Na afloop van haar presentatie is ruimte voor vragen en discussie in de zaal door publiek en raadsleden.

De voorzitter is Petra Vonk

Vergadercentrum 1e etage

Liander netwerk Energietransitie

Thema-uur II

Nederland heeft een van de betrouwbaarste elektriciteitsnetten van de wereld. Dit is echter niet ontworpen voor de snelle ontwikkelingen die nu plaatsvinden. Een groeiende economie, de digitalisering van de samenleving, het in recordtempo bouwen van huizen en het verduurzamen  van de energievoorziening in de bestaande woningvoorraad. Allemaal ontwikkelingen die zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit waardoor het soms letterlijk knelt op het elektriciteitsnet.

Voor Gooise Meren is daarbij het elektriciteitsnetwerk van Liander een belangrijk onderdeel. In dit thema-uur worden de raadsleden geïnformeerd over de werking van het net, de status, veranderingen en uitdagingen die in Gooise Meren aan de orde zijn in de toekomst.

De voorzitter is Peter Schröder