logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Rekenkamercommissie

De raad kan de Rekenkamercommissie inschakelen om het beleid van de gemeente te controleren. De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid. Heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil? Is het beschikbare geld goed besteed? Heeft de gemeente zich aan de regels, besluiten en wetten gehouden? Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen.

Huidig onderzoek

Jeugdzorg

Momenteel onderzoekt de Rekenkamercommissie hoe de processen in het brede veld van de jeugdzorg in de gemeente Gooise Meren zijn ingericht, en of deze zo zijn ingericht dat de gemeenteraad (voldoende) mogelijkheden heeft om de inhoud en de kwaliteit van de zorg te kunnen bepalen, monitoren en beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar de processen van de raad, de processen van college en ambtelijke organisatie en de processen van aanbieders.

Onderwerpen voor onderzoek

De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij het onderzoek aanpakt. Voor het bepalen van onderwerpen voor onderzoek luistert zij naar inwoners, raadsleden en de gemeenteraad.

Na afloop van een onderzoek komt de Rekenkamercommissie met conclusies en aanbevelingen voor de gemeenteraad. De raad neemt hier een besluit over.

Een voorstel doen voor onderzoek

Als inwoner kunt u een onderwerp voor onderzoek voorstellen. Mail uw voorstel naar de Rekenkamercommissie.

Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek nodig is. Wij laten u weten wat wij met uw voorstel doen. Bij onze afweging houden wij rekening met de vragen:

  • Geeft het onderzoek informatie die de gemeenteraad nog niet heeft?
  • Heeft het onderwerp een groot maatschappelijk en/of financieel belang?

Leden Rekenkamercommissie

Op 1 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren de Rekenkamercommissie ingesteld en 4 externe leden benoemd. De leden zijn benoemd voor 4 jaar.

  • Anton Barske (voorzitter)
  • Marije van Dodeweerd
  • Wilfred Goedmakers
  • Wouter Zijlman

Contact

Wilt u contact met de Rekenkamercommissie? Stuur een e-mail naar Coby Vos, secretaris van de Rekenkamercommissie. 

Jaarverslagen

Aan het einde van het jaar maakt de Rekenkamercommissie een jaarverslag. Hierin staat welke onderzoeken zijn afgerond, welke nog lopen en of het beschikbare geld goed is besteed.

Afgeronde onderzoeken

1. Effectmeting onderzoek Lokaal Economisch Beleid (2017)

2. Privacy in het Sociaal Domein (2017)

3. Grip op regionale samenwerking (2018)

4. Sturing grote projecten (2019)

5. Quickscan Jeugdzorg Gooise Meren (2020)

6. Externe inhuur in de gemeente Gooise Meren (2020)

7. Buurtparticipatie in Gooise Meren (2021)

8. Effectiviteit woonbeleid (2022)

Reglement van Orde