Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Rekenkamercommissie

De raad kan de Rekenkamercommissie inschakelen om het beleid van de gemeente te controleren. De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en/of rechtmatigheid. Heeft de gemeente met haar beleid bereikt wat zij wil? Is het beschikbare geld goed besteed? Heeft de gemeente zich aan de regels, besluiten en wetten gehouden? Zo krijgen gemeenteraad en inwoners een goed beeld van hoe het geld wordt besteed en wat er terechtkomt van alle plannen.

Huidig onderzoek

Onderzoek naar burgerparticipatie

De rekenkamercommissie laat onderzoek doen naar de burgerparticipatie in de buurten en kernen van de gemeente. Het onderzoek gaat in op wat de gemeente wil bereiken met burgerparticipatie en wat daar van terecht komt. De commissie wil ook weten wat de inwoners vinden van de mogelijkheden die ze in hun buurt hebben om mee te denken met de keuzes en beslissingen van de gemeente. Het onderzoek richt zich op de burgerparticipatie in de Buurtplatforms (Naarden), buurtpreventieverenigingen (Bussum), dorpsraad (Muiderberg) en de stadsraad (Muiden). Het onderzoek start in oktober 2020. Een ervaren onderzoeksbureau voert het onderzoek uit en betrekt raadsleden en inwoners erbij. In het voorjaar van 2021 is het onderzoek afgerond.

Overzicht van ervaringen burgerparticipatie en aanbevelingen

Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie de gemeenteraad een overzicht geven van de ervaringen met burgerparticipatie in de buurten en kernen van de gemeente. Zo nodig geeft het onderzoek aanbevelingen om de burgerparticipatie in de buurten en kernen te verbeteren.

Onderwerpen voor onderzoek

De Rekenkamercommissie bepaalt zelf welke onderwerpen zij onderzoekt en hoe zij het onderzoek aanpakt. Voor het bepalen van onderwerpen voor onderzoek luistert zij naar inwoners, raadsleden en de gemeenteraad.

Na afloop van een onderzoek komt de Rekenkamercommissie met conclusies en aanbevelingen voor de gemeenteraad. De raad neemt hier een besluit over.

Een voorstel doen voor onderzoek

Als inwoner kunt u een onderwerp voor onderzoek voorstellen. Mail uw voorstel naar de Rekenkamercommissie.

Omschrijf het onderwerp en vertel kort waarom u denkt dat een onderzoek nodig is. Wij laten u weten wat wij met uw voorstel doen. Bij onze afweging houden wij rekening met de vragen:

  • Geeft het onderzoek informatie die de gemeenteraad nog niet heeft?
  • Heeft het onderwerp een groot maatschappelijk en/of financieel belang?

Leden Rekenkamercommissie

Op 1 juni 2016 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren de Rekenkamercommissie ingesteld en 4 externe leden benoemd. De leden zijn benoemd voor 4 jaar.

  • Anton Barske (voorzitter)
  • Marije van Dodeweerd
  • Wilfred Goedmakers
  • Wouter Zijlman

Contact

Wilt u contact met de Rekenkamercommissie? Stuur een e-mail naar Mark van Dongen, secretaris van de Rekenkamercommissie. 

Jaarverslagen

Aan het einde van het jaar maakt de Rekenkamercommissie een jaarverslag. Hierin staat welke onderzoeken zijn afgerond, welke nog lopen en of het beschikbare geld goed is besteed.

Afgeronde onderzoeken

Reglement van Orde