Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Raadsvergadering 15 februari 2023

Raadzaal
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Opening en vaststelling agenda

a.

Benoeming raadslid i.v.m. ziekteverlof

2.

Vragenhalfuur

3.

Meningsvormend

* Met besluitvorming wordt gewacht tot de volgende raadsvergadering

Behandeld in een vorige meningsvormende raad

# Besluitvorming over dit punt vanavond  is noodzakelijk/gewenst

a.

M22-99 Motie PLEK - Onderzoek windenergie Gooise Meren *

Bijgevoegde documenten

b.

M23-05 Motie D66 - Nachttrein realiseren voor inwoners Gooise Meren *

Bijgevoegde documenten

c.

M23-06 Motie PvdA - Plusbus op de rit *

Bijgevoegde documenten

d.

M23-07 Motie D66 - Jaarlijks kaderstellend uitvoeringsplan mobiliteitsvisie *

e.

M23-08 Motie PLEK - Donatie aan de hulpverlening (giro 555) in de door aardbevingen getroffen landen Turkije en Syrië #

f.

M23-09 Motie GDP/Hart - Huurverhoging sportfondsen en huurindexatie GM *

4.

Schorsing

5.

Besluitvormend

a.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2023-2026 ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Motie Gemeentelijk Rioleringsplan

Bijgevoegde documenten

b.

M22-94 Motie D66 Groenindex blijvend terug naar boven de 0.5 ∞

Bijgevoegde documenten

c.

M22-103 Motie GDP/Hart Startnotitie voor ruimtelijke / omgevingsprojecten ∞

d.

M23-03 Motie D66 - Terugnemen beheer Fort Werk 4 ∞

Bijgevoegde documenten

e.

Regionale veiligheidsstrategie Politie Midden Nederland ∞

Bijgevoegde documenten

f.

Zienswijze Termijnagenda Metropool regio Amsterdam ∞

Bijgevoegde documenten

1.

Beantwoording vragen

Bijgevoegde documenten

g.

M23-08 Motie PLEK - Donatie aan de hulpverlening (giro 555) in de door aardbevingen getroffen landen Turkije en Syrië #

6.

Hamerstukken

7.

Vaststellen besluitenlijst en lijst ingekomen stukken

a.

Besluitenlijst 25 januari 2023

Bijgevoegde documenten

b.

Lijst Ingekomen Stukken

Ter kennisgeving aannemen
Ter kennisgeving aannemen en ter behandeling in handen college stellen
  • 2466956 Raad van State - Oud Valkeveen
  • 444515 Mooi Ter Gouw - Woningbouw Jan ter Gouwweg
  • 440981 Inwoner - Zienswijze op concept nota Naarderbos
  • 433886 Nationale Ombudsman - Rapport Als de overheid niet thuis geeft
  • 423689 VRGV - Wijziging gemeenschappelijke regelingen VRGV
  • 230211 Stichting beheer Fort Werk IV - Brief fracties GM en pers
  • 457916 Inwoner - Plannen voor sloop en nieuwbouw Beatrixflat in Naarden
  • 457659 Blenheim Advocaten - Zienswijze Nota van Uitgangspunten Naarderbos
  • 456887 HBR Advocaten - Zienswijze Nota van Uitgangspunten Naarderbos
  • 452169 SNLG - Zienswijze Nota van Uitgangspunten Naarderbos
8.

Sluiting

Download alle vergaderdocumenten