Vergaderschema

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken op woensdagavond 20.00 uur, tenzij anders aangegeven in het vergaderschema. De gemeenteraad bespreekt en besluit over voorstellen van het college of van de raad zelf. Aan de raadsvergadering kunnen alleen raadsleden en collegeleden meedoen.

Politieke Avond

De Politieke Avond is op woensdagavond 19.30 uur, tenzij anders aangegeven in het vergaderschema. De Politieke Avond gaat vooraf aan de raadsvergadering. De gemeenteraad vergadert en inwoners, bedrijven en instellingen kunnen meepraten over de besluitvorming. De gemeenteraad bespreekt onderwerpen die in de raadsvergadering terugkomen en onderwerpen waarover de gemeenteraad in de raadsvergadering geen besluiten neemt.

Vergaderschema

VergaderdataPolitieke AvondGemeenteraad
11 januari 2023Politieke Avond 1
18 januari 2023Uitloop/verdieping 1
25 januari 2023Raadsvergadering 1
1 februari 2023Politieke Avond 2
8 februari 2023Uitloop/verdieping 2
15 februari 2023Raadsvergadering 2
22 februari 2023Politieke Avond 3
8 maart 2023Raadsvergadering 3
Dinsdag 14 maart 2023Politieke Avond 4
22 maart 2023Uitloop/verdieping 3
29 maart 2023Raadsvergadering 4
5 april 2023Politieke Avond 5
12 april 2023Uitloop/verdieping 4
19 april 2023Raadsvergadering 5
10 mei 2023Politieke Avond 6
17 mei 2023Uitloop/verdieping 5
24 mei 2023Raadsvergadering 6
31 mei 2023Plenair beeldvorming Jaarstukken