Vergaderschema

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken op woensdagavond 20.00 uur, tenzij anders aangegeven in het vergaderschema. De gemeenteraad bespreekt en besluit over voorstellen van het college of van de raad zelf. Aan de raadsvergadering kunnen alleen raadsleden en collegeleden meedoen.

Politieke Avond

De Politieke Avond is op woensdagavond 19.30 uur, tenzij anders aangegeven in het vergaderschema. De Politieke Avond gaat vooraf aan de raadsvergadering. De gemeenteraad vergadert en inwoners, bedrijven en instellingen kunnen meepraten over de besluitvorming. De gemeenteraad bespreekt onderwerpen die in de raadsvergadering terugkomen en onderwerpen waarover de gemeenteraad in de raadsvergadering geen besluiten neemt.

Vergaderschema

VergaderdataPolitieke AvondGemeenteraad
10 januari 2024Politieke Avond 1
17 januari 2024Uitloop/verdieping 1
24 januari 2024Raadsvergadering 1
31 januari 2024Politieke Avond 2
7 februari 2024Uitloop/verdieping 2
14 februari 2024Raadsvergadering  2
28 februari 2024Politieke Avond 3
6 maart 2024Uitloop/verdieping 3
13 maart 2024Raadsvergadering 3
20 maart 2024Politieke Avond 4
27 maart 2024Uitloop/verdieping 4
3 april 2024Raadsvergadering 4
10 april 2024Politieke Avond 5
17 april 2024Raadsvergadering 5
24 april 2024Politieke Avond 6
15 mei 2024Raadsvergadering 6
22 mei 2024Politieke Avond 7
28 mei 2024Plenair Beeldvorming Jaarstukken
29 mei 2024Plenair Beeldvorming Perspectiefnota en Voortgangsverslag 1
5 juni 2024Raadsvergadering 7
12 juni 2024Uitloop/verdieping 5
19 juni 2024Politieke Avond 8
26 juni 2024Meningsvormend Jaarstukken
27 juni 2024Meningsvormend Perspectiefnota en Voortgangsverslag 1