Vergaderschema

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert elke 3 weken op woensdagavond 20.00 uur, tenzij anders aangegeven in het vergaderschema. De gemeenteraad bespreekt en besluit over voorstellen van het college of van de raad zelf. Aan de raadsvergadering kunnen alleen raadsleden en collegeleden meedoen.

Politieke Avond

De Politieke Avond is op woensdagavond 19.30 uur, tenzij anders aangegeven in het vergaderschema. De Politieke Avond gaat vooraf aan de raadsvergadering. De gemeenteraad vergadert en inwoners, bedrijven en instellingen kunnen meepraten over de besluitvorming. De gemeenteraad bespreekt onderwerpen die in de raadsvergadering terugkomen en onderwerpen waarover de gemeenteraad in de raadsvergadering geen besluiten neemt.

Vergaderschema

VergaderdataPolitieke AvondGemeenteraad
1 juni 2023Plenair beeldvorming Perspectiefnota
7 juni 2023Politieke Avond 7
14 juni 2023Raadsvergadering 7
21 juni 2023Politieke Avond 8
27 juni 2023Raadsvergadering Jaarstukken-Voortgangsverslag 1
28 juni 2023Raadsvergadering Perspectiefnota
5 juli 2023Raadsvergadering 8
12 juli 2023Raadsvergadering Omgevingsvisie
13 september 2023Politieke Avond 9
20 september 2023Raadsvergadering 9
26 september 2023Plenair beeldvorming Voortgangsverslag 2 en Begroting 2024-2027
27 september 2023Politieke Avond 10
4 oktober 2023Uitloop/verdieping 6
11 oktober 2023Raadsvergadering 10
1 november 2023Politieke Avond 11
2 november 2023Raadsvergadering Voortgangsverslag 2 en Begroting 2024-2027
8 november 2023Raadsvergadering 11
9 november 2023Extra raadsvergadering 11 bij stakende stemmen begroting op 8 november
15 november 2023Politieke Avond 12
22 november 2023Uitloop/verdieping 7
29 november 2023Raadsvergadering 12
6 december 2023Politieke Avond 13
13 december 2023Uitloop/verdieping 8
20 december 2023Raadsvergadering 13