Gemeente Gooise Meren Bestuur

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Wilt u invloed uitoefenen op de lokale politiek? Of heeft u vragen over de Politieke Avond? Neem contact op met de griffie via griffie@gooisemeren.nl.

Let op: de griffie kan alleen vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Voor vragen over bijvoorbeeld paspoorten, meldingen over de openbare ruimte en afspraken kunt u 035 207 00 00 bellen. Of maak gebruik van de pagina Stel een vraag via gooisemeren.nl. Voor vragen die het college betreffen kunt u per e-mail contact opnemen.

Wat de griffie doet

De belangrijkste taken van de griffie.

  • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk (bijvoorbeeld bij raadsonderzoeken of over procedures bij moties, amendementen, initiatiefvoorstellen)
  • Agendacommissie, raadsvoorzitter en voorzitters bijeenkomsten adviseren en ondersteunen
  • Politieke avonden voorbereiden en organiseren en vergaderstukken verspreiden
  • Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad
  • Communiceren over het werk van de gemeenteraad

Contactpersonen griffie

De griffier geeft leiding aan de griffie. Minke Knibbe is de griffier van gemeente Gooise Meren. Heeft u vragen over de gemeenteraad, neem contact op met de griffie via griffie@gooisemeren.nl.