Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Wilt u invloed uitoefenen op de lokale politiek? Of heeft u vragen over de Politieke Avond? Neem contact op met de griffie via griffie@gooisemeren.nl.

Let op: de griffie kan alleen vragen over de gemeenteraad beantwoorden. Voor vragen over bijvoorbeeld paspoorten, meldingen over de openbare ruimte en afspraken kunt u 035 207 00 00 bellen. Of maak gebruik van de pagina Stel een vraag via gooisemeren.nl. Voor vragen die het college betreffen kunt u per e-mail contact opnemen.

Wat de griffie doet

De belangrijkste taken van de griffie.

  • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk (bijvoorbeeld bij raadsonderzoeken of over procedures bij moties, amendementen, initiatiefvoorstellen)
  • Agendacommissie, raadsvoorzitter en voorzitters bijeenkomsten adviseren en ondersteunen
  • Politieke avonden voorbereiden en organiseren en vergaderstukken verspreiden
  • Inwoners adviseren als zij invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad
  • Communiceren over het werk van de gemeenteraad
  • Wilt u meer weten over de taken van de griffie? Lees dan het griffieplan (PDF, 591 KB)

Contactpersonen griffie

De griffier geeft leiding aan de griffie. Minke Knibbe is de griffier van gemeente Gooise Meren. Heeft u vragen over de gemeenteraad, neem contact op met de griffie via griffie@gooisemeren.nl.