Gemeente Gooise Meren Bestuur

Raadsvergaderingen meekijken en terugkijken

Kijk live mee met een raadsvergadering of bekijk een voorgaande vergadering.

Agenda Extra raadsvergadering 18 oktober 2018

Gemeentehuis Gooise Meren - Raadzaal
20.00 - 22.00 uur

Tijd Onderwerp Besluitvorming
1.

1. Opening en vaststelling agenda

2.

2. Interpellatie Proces heroverweging besluit spoorwegovergang Comeniuslaan - Zwarteweg

De voorzitter van de raad (burgemeester) heeft in overleg met de fractievoorzitters besloten om een extra raadsvergadering uit te schrijven op 18 oktober 2018. Tijdens deze extra raadsvergadering staat deze interpellatie geagendeerd. Het gehele verzoek kunt u lezen in de bijlage.

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

3.

3. Sluiting