Gemeente Gooise Meren Bestuur

Burgemeester Han ter Heegde

 Burgemeester Han ter Heegde

De heer H. (Han) ter Heegde is op 18 januari 2017 benoemd tot burgemeester van de gemeente.

 • Openbare orde, regionale politie
 • Veiligheidsbeleid, regionale brandweer
 • Integrale handhaving (inclusief horeca)
 • Algemeen bestuurlijke zaken & burgerzaken
 • Algemene voorlichting en communicatie
 • Intergemeentelijke samenwerking en regio samenwerking
 • Vluchtelingen en integratie

Contact

Volg onze burgemeester nu ook via zijn Twitteraccount of like zijn facebookpagina.

Film

Een inkijkje in het ambt van onze burgemeester

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de burgemeestersfunctie

 • Voorzitter Driehoek Basisteam Politie Gooi Noord
 • Lid Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland
 • Lid Taskforce Persoonsgerichte Aanpak
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Portefeuillehoudersoverleg Bevolkingszorg Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Lid algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek
 • Waarnemend voorzitter Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
 • Lid Districtelijk Veiligheidscollege Gooi en Vechtstreek
 • Lid Commissie Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren – Brandweer Nederland
 • Lid Brandweerkamer namens Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Task Force Ruimtewinst van de Provincie Noord-Holland (onbetaald)
 • Voorzitter Vereniging Noord-Hollandse Gemeenten (onbetaald)
 • Voorzitter Kandidaatstellingscommissie van de VVD-Zaanstad (onbetaald)
 • Lid Raad van Advies Stichting Kinderen in Nood in Bussum (onbetaald)
 • Voorzitter Raad van Toezicht Landelijke Stichting Gouden Dagen (onbetaald)
 • Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland (onbetaald)
 • Ambassadeur Rode Kruis district Gooi- en Vechtstreek (onbetaald)