Wethouder Nico Schimmel (GDP/Hart)

Wethouder Nico Schimmel (GDP/Hart)

Taken:

 • Economie
 • Toerisme en recreatie
 • Erfgoed en cultuur (muziekonderwijs hoort er niet bij)
 • Visie Centrum Bussum
 • Wonen
 • 4e locoburgemeester (vervanger van de burgemeester)

Tot 1 juni 2023 voert Nico Schimmel de volgende taak uit voor Jelmer Kruijt:

 • Onderwijs en onderwijshuisvesting

Geen verbonden partijen

Projecten:

 • Bussum Centrum

Wijkwethouder

 • Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven (KTV) Naarden
 • Parkwijk Naarden
 • Centrum Bussum

Lees wat een wijkwethouder doet op gooisemeren.nl.

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 67
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

Geen

Overige nevenfuncties

Dirigent Muziekvereniging Amstelveen (betaald)