logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Wethouder Nico Schimmel (Hart voor BNM)

Wethouder Nico Schimmel (Hart voor BNM)
 • Economie
 • Mobiliteit en Parkeren
 • Wonen
 • Toerisme en recreatie
 • Erfgoed en cultuur (exclusief muziekonderwijs)
 • Visie Centrum Bussum
 • 3e locoburgemeester

Verbonden partijen:

 • Gastvrije Randmeren (GVR)
 • Stichting Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJ-meer en Markermeer

Projecten:

 • Projecten Bussum Centrum

Wijkwethouder

 • Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven (KTV) Naarden
 • Parkwijk Naarden
 • Centrum Bussum
 • ’t Spiegel Bussum
 • Buitengebied West

Lees over wat een wijkwethouder doet op gooisemeren.nl.

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 67
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

Geen

Overige nevenfuncties

Dirigent Muziekvereniging Amstelveen (betaald)