logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Bredius

Het Brediusterrein in Muiden is in ontwikkeling. De ruimte wordt ingericht voor sport en wonen. Er komen 4 sportvelden, een oefenveld en een sporthal. Aan de rand komen 90 woningen (waarvan 50 sociale huur). Er liggen nu 2 voetbalvelden en een tijdelijke accommodatie voor SC Muiden. Begin september 2020 waren de 2 hockeyvelden klaar. Ook is de entree vanaf de Maxisweg en het parkeerterrein bij het sportcomplex gereed. De aanbesteding van de sporthal is afgerond en de bouw start december 2021. Om de extra woningen te kunnen ontwikkelen wordt het bestemmingsplan herzien (daarin staat nu dat er maximaal 50 woningen en een groot hotel zijn toegestaan). Het bestemmingsplan heeft van 22 oktober 2020 tot en met 2 december 2020 ter inzage gelegen. De groene zone tussen de sportvelden en de wijk het Karveel is aangelegd samen met het groen aan de zuidzijde.

Heien 1e paal sporthal Bredius in Muiden

Na een lange voorbereiding begint in de week van 6 december 2021 de bouw van de sporthal op sportpark Bredius in Muiden. Een moderne en duurzame sporthal waar straks iedereen terecht kan, zowel de sportverenigingen als de scholen. De sporthal is geschikt voor zaalwedstrijden en bestaat uit 3 zaaldelen. Onder in de plint komen kleedruimtes en een kantine. In januari 2022 wordt de staalconstructie geplaatst en als alles volgens planning verloopt, is de sporthal eind 2022 klaar voor gebruik.

Duurzaam gebouw

De sporthal is zoveel mogelijk circulair gebouwd, waarbij delen losmaakbaar zijn, zonder het gebruik van kit en lijm tijdens de bouw. Wand- en dakpanelen zijn 100% recyclebaar en de sportvloer wordt gemaakt van gerecyclede oude sportvloeren. De wanden van de doucheruimten worden niet betegeld maar voorzien van gehard (gerecyclede) glazen wanden die weer verwijderd kunnen worden.

Omdat de sportzaal zich op de 1e verdieping bevind komt er een lift in het gebouw zodat minder- validen de sportzaal ook kunnen gebruiken. Rots Bouw uit Aalten is de bouwer van deze bijzondere sporthal en Breman uit Genemuiden verzorgt de installaties. Op het dak van de sporthal worden zoveel mogelijk zonnepanelen aangebracht, hiervoor is de lokale energiecoöperatie Wattnu uit Bussum ingeschakeld.

Ontwerp en bouwer sporthal Bredius in Muiden bekend

Het is bekend hoe de sporthal die op sportpark Bredius in Muiden gebouwd gaat worden eruit komt te zien. De aanbesteding hiervoor is afgerond. Het toepassen van circulaire bouwmaterialen en het ontwerp waren belangrijke aspecten bij de beoordeling. Het ontwerp dat Rots Bouw BV uit Aalten heeft ingediend scoorde het hoogst op deze 2 onderdelen. Rots Bouw heeft het ontwerp laten maken door Lichtstad Architecten uit Eindhoven. Rots Bouw heeft ook al een circulaire sporthal in Wageningen gebouwd. De verwachting is dat de bouw half oktober 2021 start.

Ontwerp

De sporthal wordt 2 laags, met onderin de plint ruimte voor kleedruimtes en een kantine en bovenin de sportzaal die opgedeeld kan worden in 2 zalen. De beoordelingscommissie was te spreken over het goed toepasbare ontwerp, de verhouding tussen de houten plint met de overstekken en ‘de doos’ die daarboven uitsteekt en de mooie overgang en goede relatie tussen binnen en buiten. In de commissie voor het ontwerp zaten vertegenwoordigers van de gemeente, de stadsraad Muiden en SC Muiden. Er komt een lift zodat de sportzalen ook toegankelijk zijn voor mindervaliden.

Circulair bouwen

De sporthal wordt zo circulair mogelijk gebouwd, dat was een belangrijke eis bij de aanbesteding. Dat houdt in dat er duurzame materialen worden toegepast, dat materialen weer los te maken zijn van elkaar (dus geen lijmen en kitten) en herbruikbaar zijn aan het einde van de levensduur. Zo komen er bijvoorbeeld geen tegels op de vloeren in de kleedkamers, gangen en horeca, maar zal de betonvloer worden afgewerkt met plantaardige olie om vuil aanhechting te voorkomen. De sporthal is ontworpen om energieneutraal te functioneren, daarvoor ontwerpt Breman Utiliteit de energiezuinige installaties en zonnepanelen op het dak en warmtepompen.

Gymlessen, zaalsporten, kleedkamers en kantine

De sporthal komt op sportpark Bredius waar nu al 4 sportvelden liggen. De sporthal is nodig voor de gymlessen van de scholen in Muiden, waaronder voor de nieuw te bouwen school in De Krijgsman. De sporthal biedt ook ruimte voor wedstrijdsporten als zaalvoetbal en zaalhockey. SC Muiden wordt hoofdgebruiker. In de sporthal worden op de begane grond ook de kleedkamers voor de buitensportvelden van de hockey en voetbal ondergebracht en er komt een kantine.

Bouw start in het najaar 2021

In de periode tussen februari en juli 2021 wordt het ingediende ontwerp verder uitgewerkt naar een uitvoeringsontwerp. Dit gebeurt in een zogenaamd bouwteam waarin ook een vertegenwoordiger van de toekomstige gebruiker SC Muiden meedenkt. De verwachting is dat de bouw in september 2021 kan starten en dat de sporthal voor de zomer van 2022 klaar is. Voor het beheer van de sporthal zijn gesprekken opgestart met SC Muiden.

Webinar ontwerpbestemmingsplan van 20 oktober 2020 terugkijken

Op het Brediusterrein komen naast de reeds aangelegde sportvelden nog een sporthal en 90 woningen. Om de woningen te kunnen realiseren is een wijziging van het huidige bestemmingsplan nodig. In een webinar van 20 oktober 2020 is uitgelegd wat er in het ontwerpbestemmingsplan staat en wordt het ontwerp beeldkwaliteitsplan (PDF, 6 MB) toegelicht.

Bestemmingsplan voor 90 woningen

In het ontwerpbestemmingsplan staan de regels voor de toegestane bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte. In het beeldkwaliteitsplan is een streefbeeld aangegeven en wat de kwalitatieve stedenbouwkundige richtlijnen zijn. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan hebben van 22 oktober 2020 tot en met 2 december 2020 ter inzage gelegen. Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Bredius Muiden op ruimtelijkeplannen.nl

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 5 - voorbereiding

Overige informatie

Fase 4 - ontwerp

Vastgestelde documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten

Fase 2 - initiatief