Muiden Zuidwest

Project Muiden Zuidwest bestaat uit de deelprojecten: nieuwe brandweerkazerne, herinrichting parkeerterrein P1 en Entree Muiden Zuidwest. De brandkazerne is waarschijnlijk eind 2022 af. De herinrichting van parkeerplaats P1 vindt plaats vanaf het najaar van 2022 tot en met het voorjaar van 2023. Het project Entree Muiden Zuidwest bestaat uit 9 onderdelen waaronder de inpassing van de woonarken, de herinrichting Streefkerk, het herstel van oude beer en Singelgracht, een veilige route van P1 naar het centrum en een ecologische inrichting van de Vechtoever. Op 2 november 2022 was er een startbijeenkomst over Entree Muiden Zuidwest.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Verder met de Vesting.

Entree Muiden Zuidwest

Eind 2022 starten we met de ontwerpfase van het project Entree Muiden Zuidwest. In de ontwerpfase maken we het voorlopig ontwerp (VO) en het definitief ontwerp (DO).

Het project Entree Muiden Zuidwest bestaat uit 9 onderdelen:

 1. Herinrichting openbare ruimte en buitenruimte makelaarskantoor Streefkerk
 2. Herprofilering en groene aankleding oevers zuidwestelijke ravelijn (en wandelroute P1 – centrum), oevers Bastion XI en oevers oostzijde Singelgracht
 3. Herinrichting Singelgracht, wandel- en belevingsroute met doorzichten naar de vesting
 4. Herstel historische beer (geen onderhoud, maar terugbrengen naar oorspronkelijke vorm, i.s.m. Waternet) en nabijgelegen trappartij (looproute vanuit P1)
 5. Veilige aansluiting op P1, oversteek Weesperweg, looproute entree Muiden
 6. Herinrichting Westelijke Vechtoever, noordelijk deel met recreatieve verbindingen Schootsvelden, Vesting Muiden, Westelijke Vechtoever
 7. Herinrichting Westelijke Vechtoever: Zuidelijk deel omkaderd door watergang, ecologische inrichting met nat grasland
 8. Ecologische verbinding (FUP, raster en faunapassage Weesperweg)
 9. Realisatie trap Spieringbrug voor wandelroute

Omwonenden en belanghebbenden kunnen voor en tijdens het uitwerken van het voorlopig ontwerp (VO) meedenken over de plannen. Zo sluiten de plannen en ontwerpen zo goed mogelijk aan bij de wensen van de omgeving.

Startbijeenkomst Entree Muiden Zuidwest op 2 november 2022

Op 2 november 2022 was er een startbijeenkomst over Entree Muiden Zuidwest.

Wat er gebeurde tijdens de startbijeenkomst:

 • Er is meer informatie over het project en de verschillende onderdelen van het project gegeven
 • Tijdens aparte sessies konden de aanwezigen per planonderdeel meedenken
 • Er is gekeken wie er deel wil nemen aan een klankbordgroep

Brandweerkazerne

De brandweerkazerne in Muiden is waarschijnlijk eind december 2022 af. De nieuwe kazerne vervangt de bestaande verouderde kazerne in Muiden. In de nieuwe kazerne komen ook:

 • Een politiepost
 • Een onderkomen voor onze onderhoudsdienst
 • Openbare toiletten

De kazerne is samen met de veiligheidsregio en het korps ontworpen. Het gebruik en inrichting van de ruimten in het gebouw is afgestemd.

Kenmerken van het gebouw:

 • Zoveel mogelijk circulair gebouwd
 • Duurzame materialen
 • Materialen zijn los te maken en nog een keer te gebruiken (niet gelijmd of gekit)
 • Zonnepanelen op het dak voor eigen gebruik van kazerne

De veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek (VRGV), politie en onderhoudsdienst gaan de kazerne vanaf begin januari 2023 gebruiken.

Herinrichting parkeerplaats P1

De herinrichting van parkeerplaats P1 vindt plaats vanaf het najaar van 2022 tot en met het voorjaar van 2023.

Planning

Brandweerkazerne

 • Voorjaar 2022 tot eind 2022: bouw brandweerkazerne
 • Vanaf begin januari 2023: brandweer, politie en onderhoudsdienst gaan kazerne gebruiken

Herinrichting parkeerplaats P1

Herinrichting vanaf najaar 2022 tot en met voorjaar 2023.

Entree Muiden Zuidwest

 • 2 november 2022: startbijeenkomst
 • 2e kwartaal 2023: afronding participatie

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.