logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Muiden Zuidwest

In verschillende nota’s van de voormalige gemeente Muiden staan ambities voor herstel van de historisch en cultureel zo belangrijke vesting Muiden. Ook het programma ‘Verder met de Vesting’ beschrijft de kansen voor dit gebied. De kaders voor de ontwikkeling van het zuidwestelijk deel van de vesting liggen vast in de Visie Muiden Zuidwest. Hierin staat het parkeerterrein P1 aangemerkt als een locatie voor de brandweerkazerne. De raad heeft de voorkeur voor deze locatie uitgesproken. De kazerne gaat dan weg op de huidige locatie aan de Weesperweg. Dit biedt mogelijkheden voor een herinrichting van de locatie Weesperweg. Afspraken zijn gemaakt om dit mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Het inrichtingsplan is in de maak. Voor de oeverzone langs de Singelgracht wordt een inrichtingsplan uitgewerkt. Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Verder met de Vesting.

Planning

 • Eind 2021 wordt het laatste deel van de oude Maxisweg verwijderd en komt er een tijdelijke inrit van P1 zodat de nieuwe brandweerkazerne in 2022 gebouwd kan worden
 • De herinrichting van de parkeerplaats volgt vanaf het najaar 2022 tot het voorjaar 2023
 • In het inrichtingsplan is rekening gehouden met de plaats van een zendmast. De zendmast bij P1 moet 1 juni 2022 in bedrijf zijn
 • De provincie heeft afgelopen jaar een tijdelijk uitkijkpunt over de waterlandtak aangelegd. Dit wordt in de toekomst een nieuw definitief uitkijkpunt naast P1 aan de westkant. Het oude wordt dan opgeruimd

Gemeente en Groothuis Bouwgroep ondertekenen overeenkomst bouw brandweerkazerne Muiden

8 december 2021 ondertekenden de gemeente en Groothuis Bouwgroep, in het bijzijn van de brandweer de bouwovereenkomst voor de brandweerkazerne die komt bij parkeerplaats P1 in Muiden. Een nieuwe brandweerkazerne is nodig omdat de huidige brandweerkazerne al langere tijd aan vernieuwing toe en niet meer voldoet aan de bouw- en gebruikseisen. De brandweerkazerne wordt zoveel mogelijk circulair gebouwd, waarbij duurzame materialen worden gebruikt en materialen los te maken zijn van elkaar (dus geen lijmen en kitten) en herbruikbaar zijn aan het einde van de levensduur. De bouw start in het voorjaar van 2022 en duurt naar verwachting tot eind 2022. Na oplevering wordt de kazerne overgedragen aan de Veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek.

Verder met de Vesting Muiden

De ontwikkeling in Muiden Zuidwest is een deelproject van het programma ‘Verder met de Vesting Muiden’. Het doel van dit programma is de versterking van de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden. De vesting moet meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar worden. Voor Zuidwest zijn de kaders voor de ontwikkeling vastgelegd in de Visie Muiden Zuidwest. Het bestemmingsplan is daar een uitwerking van.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Overige informatie