Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Muiden Zuidwest

In verschillende nota’s van de voormalige gemeente Muiden staan ambities voor herstel van de historisch en cultureel zo belangrijke vesting Muiden. Ook het programma ‘Verder met de Vesting’ beschrijft de kansen voor dit gebied. De kaders voor de ontwikkeling van het zuidwestelijk deel van de vesting liggen vast in de Visie Muiden Zuidwest. Hierin staat het parkeerterrein P1 aangemerkt als een locatie voor de brandweerkazerne. De raad heeft de voorkeur voor deze locatie uitgesproken. De kazerne gaat dan weg op de huidige locatie aan de Weesperweg. Dit biedt mogelijkheden voor een herinrichting van de locatie Weesperweg. Afspraken zijn gemaakt om dit mogelijk te maken. Een herinrichtingsplan en een bestemmingsplan zijn in de maak. Voor de oeverzone langs de Singelgracht wordt een inrichtingsplan uitgewerkt. Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Verder met de Vesting.

Alle documenten

Bestemmingsplan Muiden Zuidwest vastgesteld

Er is een bestemmingsplan gemaakt voor de nieuwe locatie van de brandweer naast parkeerplaats P1 en het gebied van de huidige brandweerkazerne en makelaar aan de Weesperweg. De parkeerplaats P1 wordt anders ingericht en de brandweerkazerne verhuist van de Weesperweg naar de Maxisweg naast P1. De huidige brandweerkazerne is aan vernieuwing toe en voldoet niet meer aan de bouw- en gebruikseisen. De Maxisweg verdwijnt op die plek in zijn geheel. Op de plek waar nu de brandweerkazerne staat zal makelaarskantoor Streefkerk een nieuw kantoor bouwen en wordt het openbare gebied eromheen anders ingericht. Om dit alles mogelijk te maken is een bestemmingsplan gemaakt. Het bestemmingsplan Muiden Zuidwest is op 18 november 2020 vastgesteld (agendapunt 5).

Tijdens de informatieavond van 2 juli 2020 is de samenhang van de onderlinge projecten besproken en meer informatie gegeven over het bestemmingsplan. Bekijk de presentatie van de bijeenkomst van 2 juli 2020.

Verder met de Vesting Muiden

De ontwikkeling in Muiden Zuidwest is een deelproject van het programma ‘Verder met de Vesting Muiden’. Het doel van dit programma is de versterking van de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden. De vesting moet meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar worden. Voor Zuidwest zijn eind vorig jaar de kaders voor de ontwikkeling vastgelegd in de Visie Muiden Zuidwest. Het bestemmingsplan is daar een uitwerking van.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten

Overige informatie