Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Muiden Zuidwest

In verschillende nota’s van de voormalige gemeente Muiden staan ambities voor herstel van de historisch en cultureel zo belangrijke vesting Muiden. Ook het programma ‘Verder met de Vesting’ beschrijft de kansen voor dit gebied. Voor het zuidwestelijke deel van de vesting is een concretere invulling nodig. In deze omgeving komen een aantal ruimtelijke vraagstukken samen waarvoor in zijn geheel een goede oplossing moet komen. De visie voor het gebied en de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van dit gebied liggen vast in de Visie Muiden Zuidwest.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten