Gemeente Gooise Meren Bestuur

Muiden Zuidwest

In verschillende nota’s van de voormalige gemeente Muiden staan ambities voor herstel van de historisch en cultureel zo belangrijke vesting Muiden. Ook het programma ‘Verder met de Vesting’ beschrijft de kansen voor dit gebied. Voor het zuidwestelijke deel van de vesting is een concretere invulling nodig. In deze omgeving komen een aantal ruimtelijke vraagstukken samen waarvoor in zijn geheel een goede oplossing moet komen. De visie voor het gebied en de ruimtelijke kaders voor de ontwikkeling van dit gebied liggen vast in de Visie Muiden Zuidwest.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Vastgestelde documenten