Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Muiden Zuidwest

In verschillende nota’s van de voormalige gemeente Muiden staan ambities voor herstel van de historisch en cultureel zo belangrijke vesting Muiden. Ook het programma ‘Verder met de Vesting’ beschrijft de kansen voor dit gebied. De kaders voor de ontwikkeling van het zuidwestelijk deel van de vesting liggen vast in de Visie Muiden Zuidwest. Hierin staat het parkeerterrein P1 aangemerkt als een locatie voor de brandweerkazerne. De raad heeft de voorkeur voor deze locatie uitgesproken. De kazerne gaat dan weg op de huidige locatie aan de Weesperweg. Dit biedt mogelijkheden voor een herinrichting van de locatie Weesperweg. Afspraken zijn gemaakt om dit mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is vastgesteld. Het inrichtingsplan is in de maak. Voor de oeverzone langs de Singelgracht wordt een inrichtingsplan uitgewerkt. Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de Nieuwsbrief Verder met de Vesting.

Planning

 • Eind 2021 wordt het laatste deel van de oude Maxisweg verwijderd en komt er een tijdelijke inrit van P1 zodat de nieuwe brandweerkazerne in 2022 gebouwd kan worden
 • De herinrichting van de parkeerplaats volgt vanaf het najaar 2022 tot het voorjaar 2023
 • In het inrichtingsplan is rekening gehouden met de plaats van een zendmast. De zendmast bij P1 moet 1 juni 2022 in bedrijf zijn
 • De provincie heeft afgelopen jaar een tijdelijk uitkijkpunt over de waterlandtak aangelegd. Dit wordt in de toekomst een nieuw definitief uitkijkpunt naast P1 aan de westkant. Het oude wordt dan opgeruimd

Verder met de Vesting Muiden

De ontwikkeling in Muiden Zuidwest is een deelproject van het programma ‘Verder met de Vesting Muiden’. Het doel van dit programma is de versterking van de groene, recreatieve en cultuurhistorische waarden van Muiden. De vesting moet meer zichtbaar, herkenbaar en beleefbaar worden. Voor Zuidwest zijn de kaders voor de ontwikkeling vastgelegd in de Visie Muiden Zuidwest. Het bestemmingsplan is daar een uitwerking van.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

 1. 1pre-initiatief
 2. 2initiatief
 3. 3definitie
 4. 4ontwerp
 5. 5voorbereiding
 6. 6realisatie
 7. 7nazorg

Uitleg over de fases .

Alle documenten

Fase 3 - definitie

Overige informatie