Scapino De Nieuwe Brink

De gemeenteraad heeft op 12 juni 2019 een gebiedsvisie voor het centrum van Bussum vastgesteld. Onderdeel van deze gebiedsvisie (hoofdstuk 4) zijn ook de ambities die de gemeente heeft met het Scapino / De Nieuwe Brink locatie. Toekomstige plannen voor deze locatie toets de gemeenteraad aan de ambities.

In het verleden zijn er meerdere plannen gemaakt voor de Scapino / De Nieuwe Brink locatie. Geen van deze plannen zijn uitgevoerd. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over de toekomst van de locatie. Het pand waarin Scapino is gehuisvest is eigendom van Ahold.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.