Gemeente Gooise Meren Bestuur

Vaarverbinding Naardertrekvaart - Gooimeer

Ten westen van het bedrijventerrein Gooimeer komt een nieuwe vaarverbinding tussen de Naardertrekvaart en Gooimeer. Voor kleine open boten (sloepen) is het IJmeer bij stevige wind te gevaarlijk. Golven slaan over het boord of doen de boot omslaan. De nieuwe vaarverbinding maakt het mogelijk de (beschutte) Randmeren te bereiken vanaf de Vecht en omgekeerd.

Verkeersonderzoek

Door de gewenste toename van vaarverkeer op de Naardertrekvaart, neemt het aantal brugopeningen in de toekomst toe. Een verkeersonderzoek moet het effect op het wegverkeer in beeld brengen.

Verslagen en rapporten informatiebijeenkomsten

De laatste resultaten van het verkeersonderzoek zijn gepresenteerd tijdens de 3e informatiebijeenkomst van 6 maart 2019. Bekijk de rapporten van het verkeersonderzoek.

Reageren op resultaten onderzoek

Tot en met 24 maart 2019 kunt u op de resultaten van het onderzoek reageren. Heeft u suggesties voor verbeteringen die de doorstroming van het wegverkeer kunnen bevorderen? We horen het graag! Mail uw reactie naar de heer De Boer m.deboer@gooisemeren.nl.

Bijeenkomst in april 2019

De reacties presenteren we in een bijeenkomst in april 2019. Dan halen we ook aanvullende reacties op. Daarna werkt het college van B&W over de vaarverbinding een voorstel uit dat zij aan de gemeenteraad voorleggen. De raad bepaalt zelf de route van de verdere behandeling. Wij informeren u over de datum van de bijeenkomst in april en over de verdere behandeling door de gemeenteraad.

Provincie

Lees meer over de vaarverbinding Naardertrekvaart op de website van de provincie Noord-Holland.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.

Alle documenten