Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Vaarverbinding Naardertrekvaart - Gooimeer

Het gebiedsprogramma ‘Naarden buiten de Vesting’ wordt in aangepaste vorm voortgezet. Dat is de uitkomst van de evaluatie van de 4 partijen die dit programma gezamenlijk vormgeven: provincie Noord-Holland, gemeente Gooise Meren, Regio Gooi en Vechtstreek en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De belangrijkste aanpassing van het gebiedsprogramma is dat er geen nieuwe vaarverbinding komt tussen de Vecht en het Gooimeer via de Naardertrekvaart. Voor de trekvaart zelf wordt ingezet op gematigde in plaats van op snelle groei van het vaarverkeer. 

Lees meer over de vaarverbinding Naardertrekvaart op de website van de provincie Noord-Holland.

Deelproject van:

Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

Uitleg over de fases.