Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Collectieve arbeidsovereenkomst sector ambulancezorg 1 januari 2019 - 31 december 2019

woensdag 29 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingCollectieve arbeidsovereenkomst sector ambulancezorg 1 januari 2019 - 31 december 2019

 

Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek

 

Gelet op:

 

  • het bepaalde in het Mandaatbesluit RAV Gooi en Vechtstreek 2018 - 18.0000017

  • de Acceptatieverklaring publieke werkgever - 19.0000030 d.d. 15 januari 2019

  • de constatering dat de bepalingen over de reiskosten in de cao afwijken van de de Regeling Onbelaste reiskostenvergoeding (woon-werkverkeer) - 16.0009437 die voor de overige medewerkers gelden.

 

BESLUIT:

 

I. Vast te stellen de Collectieve arbeidsovereenkomst sector ambulancezorg 1 januari 2019 - 31 december 2019.

 

II. De Regeling Onbelaste reiskostenvergoeding (woon-werkverkeer) niet meer formeel van toepassing te verklaren op de medewerkers RAV die vallen onder de werking van de cao Ambulancezorg, aangezien in de nieuwe cao sector ambulancezorg alle kilometers ten behoeve van woon-werkverkeer worden vergoed.

 

Aldus vastgesteld via de parafencyclus Dagelijks Bestuur d.d. 29 april 2019,

 

Bussum, 29 mei 2019,

J.J. Bakker

secretaris

P.I. Broertjes

voorzitter