Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Verleende APV vergunning Kunst- & Antiekweekend in de Grote kerk te Naarden

vrijdag 19 januari 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling

Verleende APV vergunning Kunst- & Antiekweekend in de Grote kerk te Naarden

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, ieder voor zover bevoegd, maken bekend de volgende vergunning(en)/ontheffing(en) te hebben verleend voor:

 

Aan InterEvent is op grond van artikel 2.25 van de Algemene Plaatselijke Verordening Gooise Meren onder voorwaarden vergunning verleend voor de organisatie het evenement Kunst- & Antiekweekend 2018. Het evenement vindt plaats in de Grote Kerk in Naarden en in daarmee verbonden paviljoens op het kerkplein.

 

Het Kunst- & Antiekweekend wordt gehouden van woensdag 24 januari (private view) tot en met zondag 28 januari 2018. Opbouwwerkzaamheden vangen aan op vrijdag 19 januari, afbouwwerkzaamheden eindigen op dinsdag 30 januari. Ten behoeve van het evenement is een verkeersbesluit genomen.

 

Bezoekers en deelnemers van/aan de beurs dienen te parkeren op bastion Nieuw Molen, bedrijventerrein Gooimeer Zuid, en op het parkeerterrein Loswal Abri. Tussen parkeerterrein Loswal/ Abri en de kerk wordt een pendeldienst onderhouden.

 

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Een bezwaar tegen een horecavergunning richt u uitsluitend aan de burgemeester.

 

Voorlopige Voorziening:

Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffie recht geheven. Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

 

 

(verzenddatum 10 januari 2018)