Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Verleende APV vergunning voor Café de Peuk B.V Stationsweg 8 te Bussum

dinsdag 13 februari 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling

Verleende APV vergunning voor Café de Peuk B.V Stationsweg 8 te Bussum

 

De burgemeester / het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, ieder voor zover bevoegd, maken bekend de volgende vergunning(en)/ontheffing(en) te hebben verleend voor:

Drank- en Horecavergunning

De burgemeester heeft besloten om op grond van artikel 3 van de Drank- en horecawet een horecavergunning te verlenen aan Café de Peuk B.V Stationsweg 8 1404 AN Bussum

(Verzonden 8 februari 2018).

 

Bezwaar:

Tegen de verleende vergunning kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend ingediend worden binnen zes weken na de bekendmaking van de vergunning aan de aanvrager bij burgemeester en wethouders, postbus 6000, 1400 HA Bussum. De werking van de verleende vergunning wordt door het indienen van een bezwaarschrift niet geschorst. Een bezwaar tegen een horecavergunning richt u uitsluitend aan de burgemeester.

 

Voorlopige Voorziening:

Wanneer u de werking van de vergunning wilt laten schorsen, dan kunt u bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht, een verzoek om een voorlopige voorziening aanvragen. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt door de rechtbank griffie recht geheven. Wanneer de voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover door de Voorzieningenrechter een beslissing is genomen.

 

Gemeente Gooise Meren, 13 februari 2018