Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen

dinsdag 21 mei 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingUitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen

Het college van Gooise Meren,

gelet op artikel 23, derde lid van de Verordening gemeentelijke begraafplaatsen Gooise Meren 2016;

besluiten

vast te stellen de volgende nadere regels voor grafbedekkingen Gooise Meren 2019.

Artikel 1. Begripsbepalingen

Deze nadere regels verstaan onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en/of grafbeplanting op een graf, grafkelder, gedenkplaats of verstrooiingsplaats;

 • b.

  gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken;

 • c.

  zerk: langwerpige, rechthoekige liggende steenplaat;

 • d.

  grafbeplanting: winterharde beplanting op een graf.

Artikel 2. Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening op schaal 1:20 te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3. Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4. Eisen aan gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

 • 4.

  Verheven letter en dergelijke dienen tenminste 3mm boven het vlak uit te steken, ingehakte letters en dergelijke dienen tenminste 3mm in het vlak te zijn verzonken.

 • 5.

  Met uitzondering van roestvrije, metalen letters mogen op gedenktekens geen losse letters en dergelijke worden aangebracht.

 • 6.

  Een gedenkteken mag slechts worden geplaatst, indien het is voorzien van het nummer van het graf. Het nummer, met cijfers ter grootte van minimaal 4 cm moet bij staande grafstenen zijn ingehakt aan de achterzijde, in het midden op 10 cm onder de bovenkant. Bij liggende grafstenen dient het nummer te worden ingehakt aan de achterzijde in het midden;

 • 7.

  Wanneer bij de bedekking marmerslag of grind wordt gebruikt, dan mag dit slechts geschieden op een vloer van gewapend beton, welke is voorzien van een waterafvoer.

 • 8.

  Voor het afnemen en/of meenemen van (gedeelten van) gedenktekens is vooraf toestemming nodig van de beheerder van de begraafplaatsen. De materialen die bij tijdelijke afname niet mee genomen worden dienen op een door de beheerder aangewezen plaats tijdelijk opgeslagen te worden.

Artikel 5. Afmetingen gedenkteken

De aard en afmetingen van de grafbedekking en de wijze van aanbrengen per graf zijn opgenomen in de maatvoeringstabel.

Artikel 6. Strooiveld

Op het algemene gedenkteken nabij het algemene strooiveld kunnen door de gemeente voor een periode van tien jaar memoriamplaatjes worden aangebracht. De memoriamplaatjes kunnen worden voorzien van een kort, door de rechthebbende gewenst, opschrift. De mogelijkheid bestaat om deze termijn met telkens tien jaar te verlengen.

Artikel 7. Losse bloemen en planten

Op een graf, bij een urnennis en bij het gedenkteken van het strooiveld kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant. Het is niet toegestaan buiten het grafoppervlakte grind en/of andere materialen/gewassen aan te brengen ter verfraaiing van de grafbedekking.

Artikel 8. Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door snoeien binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden. De hoogte van de beplanting mag niet hoger zijn dan 125cm.

Artikel 9. Slotbepalingen

 • 1.

  Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de dag volgend op de dag van bekendmaking.

 • 2.

  Op dat tijdstip vervallen de ‘Nadere regels grafbedekkingen Gooise Meren 2016’.

 • 3.

  Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als: ‘Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Gooise Meren 2019’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 april 2019,

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren

D.J. van Huizen

Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde

Burgemeester

Maatvoeringstabel horend bij uitvoeringsbesluit grafbedekkingen Gooise Meren 2019

Graftype

Monumenttype

Afmetingen monument (in centimeters)

Opmerkingen

 

 

lang

breed

hoog

dik

 

Particulier graf

Muiden

190

90

100

6-12 (staand)

4-6 (liggend)

 

 

Staand Naarden

 

30-100

50-100

Min. 7 (glas 1,9-5)

De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering

 

Liggend Naarden

200

100

 

12-20

De steen moet worden gesteld op een betonraam

 

Staand Bussum

 

70-100

Max 100

6-12 (glas 1,9-5)

 

 

Zerk Bussum

200

100

 

Min. 8

Op fundering achterzijde 20cm (hoog), voorzijde 10 cm hoog

Particulier dubbel graf type A

 

200

30-200

50-100

Min. 7 (staand monument)

12-20cm (liggend monument)

De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering.

De liggende steen moet worden gesteld op een betonraam.

Particulier dubbel graf type B

 

200

30-240

50-100

Min 7 (bij staand monument)

12-20cm (bij liggend monument)

De staande steen met eventuele kantstukken dient geplaatst te worden op een gewapende betonfundering.

De liggende steen moet worden gesteld op een betonraam.

Particulier kindergraf

Type A (Naarden)

Max 50

Max 50

 

Maximaal 10

De steen moet worden gesteld op een betonraam

 

Type B (Naarden)

Max 50

Max 50

Max 50

5-8

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

 

Type C (Naarden, Muiden, Muiderberg)

Max 75 (geldt niet voor omlijsting)

Max 75

Max 75

5-8

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

 

Type D liggend (Bussum)

Max 120

Max 60

 

6-12

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

 

Type D staand (Bussum)

 

40-50

60-70

6

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Particulier urnengraf, urnentuin of urnenkelder

Bussum/Muiden/ Muiderberg/Naarden

Max 50

Max 50

Max 50

4-5

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

Particulier urnennis

Muiden

 

48,5

56

 

Hulzen + bouten M8 met afdekdopjes worden beschikbaar gesteld

 

Bussum

 

48,5

50

1,5-3

Schroefgaten op alle 4 de hoeken 3 cm uit de kant. Schroeven worden beschikbaar gesteld.

Algemeen graf

Muiden/Muiderberg

60

60

60

 

 

 

Naarden

45

45

 

8

De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje

 

Bussum

 

50

40

4-6

De tegel moet worden geplaatst op een betonblokje van 20 bij 25 cm met een dikte van 6-14cm

Algemeen kindergraf

Naarden

50

50

50

5-8

De steen moet worden geplaatst op een gewapende betonfundering, een betonraam of op een betonblokje

 

Bussum

 

45

35

4-5

De steen moet worden geplaatst op een schuin blok (20cm breed en 18cm dik) waarbij de hoogte kant 14cm is en de laagste kant 6cm