Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Bekendmaking Mandaatbesluit Huisvestingsverordening Gooise Meren 2019

donderdag 18 juli 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBekendmaking Mandaatbesluit Huisvestingsverordening Gooise Meren 2019

Het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren heeft besloten om

  • bevoegdheden uit de Huisvestingsverordening Gooise Meren 2019 te mandateren aan de directeuren van de woningcorporaties;

  • bevoegdheden uit  de Huisvestingsverordening Gooise Meren 2019 met betrekking tot toekenning, afwijzing, verlenging en intrekking van urgentie te mandateren aan de algemeen directeur van de Regio Gooi en Vechtstreek.

De mandaatbesluiten liggen ter inzage op de balie in de hal van het gemeentehuis, Brinklaan 35 te Bussum.