Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

STICHTING GOOISCH NATUURRESERVAAT DAEB-diensten

woensdag 18 oktober 2017
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overig

STICHTING GOOISCH NATUURRESERVAAT DAEB-diensten

Logo Gooise Meren

Wij maken bekend dat bij besluit van 26 september 2017 de Stichting Gooisch Natuurreservaat is aangewezen als degene die DAEB-diensten (diensten van Algemeen en Economisch belang) voor de gemeente Gooise Meren verricht.

Het besluit ‘Besluit aanwijzing DAEB-diensten Het Goois Natuurreservaat’ van het college ligt gedurende zes weken van 19 oktober 2017 tot en met 29 november 2017 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 in Bussum op werkdagen tijdens openingsdagen. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na openbare bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Gooise Meren.

Het adres is: Gemeente Gooise Meren , postbus 6000, 1400 HA Bussum

Bij het indienen van een bezwaarschrift kunnen belanghebbenden een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dat kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het adres is: Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.