Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Stad Muiden – Weesperstraat 82’

maandag 28 oktober 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Stad Muiden – Weesperstraat 82’

Logo Gooise Meren

Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan 'Stad Muiden - Weesperstraat 82'

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren maken, ingevolge artikel 3.8 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat met ingang van 29 oktober 2019, voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt:

Het ontwerpbestemmingplan ‘Stad Muiden – Weesperstraat 82’ met identificatienummer NL.IMRO.1942.BP2016B001002-on01

Omschrijving

Het huidige plan voorziet in de ontwikkeling van 6 grondgebonden woningen en de mogelijkheid om het bestaande horecapand om te zetten naar maximaal 2 wooneenheden indien de horecafunctie wordt beëindigd. Hierbij blijft het historische pand van het stadscafé aan de Weesperstraat 82 behouden. Enkel de achtergelegen bebouwing (zalen en aanbouwen) wordt gesloopt om plaats te maken voor de nieuwe woningen aan de zijde van de Singelstraat.

Ter inzage ligging

Binnen de genoemde termijn is het ontwerpbestemmingsplan ‘Stad Muiden-Weesperstraat 82’ beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is in te zien bij de Centrale Balie van de gemeente Gooise Meren, Brinklaan 35 Bussum. Openingstijden, zie www.gooisemeren.nl.

 

Indienen zienswijzen

Binnen de gestelde termijn van zes weken, met ingang van 29 oktober 2019 kan een ieder zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk dan wel mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad en kunnen worden ingezonden via postbus 6000 1400 HA Bussum, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan ‘Stad Muiden-Weesperstraat 82'.

 

Mondelinge zienswijzen kunnen tijdens openingstijden, op afspraak, naar voren worden gebracht bij mevrouw J.E. Filippo via 035-2070000.

 

Bussum, 29 oktober 2019

Burgemeester en wethouders