Rapportages collegevorming

Na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart zijn de stemmen geteld en is bekend welke partij het meeste aantal stemmen heeft behaald. Het aantal stemmen per partij is vervolgens vertaald naar het aantal zetels. In totaal zijn er in Gooise Meren 31 zetels te verdelen. De grootste partij neemt (meestal) het initiatief om te proberen een nieuw college te vormen.

Hiervoor wordt een informateur benoemd die gericht gaat onderzoeken ‘wie met wie wil en kan’. Als onderzocht is welke partijen een coalitie willen vormen, komt de formateur in beeld. De formateur gaat met de beoogde coalitiepartijen dieper in op de inhoud. Uiteindelijk moet dit resulteren in een inhoudelijk programma voor de komende gemeenteraadsperiode, het coalitieakkoord.

Naast mededelingen in de media over de voortgang van de collegevorming, kunt u hier de (tussen)rapportages raadplegen van de informateur(s) en formateur die leiden tot de vorming van een college.

Informatiefase

Rapportage Informateur Peter Rehwinkel

Na de verkiezingsuitslag heeft het Goois Democratisch Platform als grootste partij Peter Rehwinkel aangesteld als informateur. De opdracht aan de heer Rehwinkel was de volgende: “De verkiezingsuitslag te duiden en te onderzoeken welke programmatische en politieke mogelijkheden er zijn om tot een hecht en stevig college te komen dat kan steunen op een vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad.”

Op 30 maart 2022 presenteerde Peter Rehwinkel het advies om D66 in de vervolgfase het initiatief te gunnen om te komen tot een coalitie tussen D66, VVD, Hart voor BNM en GroenLinks.

Rapportage Informateur Geert-Jan Hendriks

Na gesprekken met alle partijen is informateur Geert-Jan Hendriks op 26 april 2022 tot de volgende conclusie gekomen: “D66 kiest ervoor verder te gaan met een formateur van buiten de gemeente om onafhankelijk en zonder last of ruggenspraak het proces met formerende partijen te begeleiden. De partij heeft Toon van Asseldonk daartoe bereid gevonden. De opdracht aan van Asseldonk is te komen tot een coalitieakkoord van D66, VVD, Hart voor BNM en GroenLinks waarbij hij op passende wijze ook de overige fracties (GDP, CDA, PvdA, PLEK) en de lokale samenleving betrekt.”

Formatiefase

Op dit moment zijn er geen mededelingen van formateur Toon van Asseldonk over de voortgang van de onderhandelingen en/of het coalitieakkoord.

Algemene informatie