Burgemeester Han ter Heegde

Burgemeester Han ter Heegde

Taken:

 • Voorzitter college en gemeenteraad
 • Openbare orde veiligheid
 • Voorlichting en communicatie
 • Handhaving
 • Sociale veiligheid

Verbonden partijen:

 • Veiligheidsregio
 • Regionale crisisorganisatie

Film

Een inkijkje in het ambt van onze burgemeester

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 67
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Volg onze burgemeester nu ook via zijn twitteraccount of like zijn facebookpagina.

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de burgemeestersfunctie

 • Voorzitter Driehoek basisteam Politie Gooi Noord
 • Lid Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland
 • Lid Taskforce Zorg en Veiligheid Midden Nederland
 • Portefeuillehouder Bevolkingszorg Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Lid District Veiligheidscollege Gooi en Vechtstreek
 • Lid Brandweerkamer namens Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Overige nevenfuncties

 • Voorzitter Vereniging N-H gemeenten (onbetaald)
  Tijdsbeslag ongeveer 10 dagdelen per jaar
 • Ambassadeur Rode Kruis district Gooi en Vechtstreek (onbetaald)
 • Voorzitter Adviesraad Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Holland (ARO) (presentiegeld)
  Tijdsbeslag ongeveer 1 dagdeel per maand
 • Ambassadeurschap Westerborkpad (onbetaald)
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Struikelstenen Gooise Meren (onbetaald)
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Gooi- en Vechtstreek (onbetaald)