Wethouder Barbara Boudewijnse (GroenLinks)

Wethouder Barbara Boudewijnse (GroenLinks)

Taken:

 • Energietransitie
 • Circulaire economie en werkgelegenheid
 • Werk en Inkomen
 • Sociaal Domein 18+
 • Dierenwelzijn
 • Kinderopvang (onderwijshuisvesting waar dat gecombineerd is met kinderopvang hoort er ook bij)
 • 1e locoburgemeester (vervanger van de burgemeester)

Verbonden partijen:

 • MRA Landschap
 • Stuurgroep Diemerscheg
 • Werkvoorziening Tomin
 • Zorg- en veiligheidshuis

Projecten:

 • Naarderheem
 • Zonnegeluidswal

Wijkwethouder

 • Buitengebied West
 • Oostereng Bussum
 • Westereng Bussum

Lees wat een wijkwethouder doet op gooisemeren.nl.

Film

Maak kennis met Barbara Boudewijnse

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 66
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

Voorzitter algemeen bestuur Werkvoorzieningschap Tomingroep

Overige nevenfuncties

geen