Wethouder Hugo Bellaart (VVD)

Wethouder Hugo Bellaart (VVD)

Taken

 • Ruimtelijke ordening en projecten (exclusief: Hocras, Zonnegeluidswal, Naarderheem en Bussum-Centrum)
 • Omgevingswet
 • MRA en Regio GV
 • Natuur, milieu en water (inclusief randmeren, havens en GAD)
 • 5e locoburgemeester (vervanger van de burgemeester)

Verbonden partijen

 • Regio Gooi en Vechtstreek (algemeen en dagelijks bestuur)
 • Metropoolregio Amsterdam (MRA-bestuur)
 • Bestuurlijk Overleg GEM Crailo
 • Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek (OFGV, algemeen en dagelijks bestuur)
 • Gastvrije Randmeren (GVR)
 • St. Samenwerkingsovereenkomst maaien waterplanten IJmeer en Markermeer
 • Goois Natuurreservaat (GNR, algemeen bestuur)

Wijkwethouder

 • Bredius
 • Remcom
 • Laarderwegkwartier
 • Muiderberg

Lees wat een wijkwethouder doet op gooisemeren.nl.

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 66
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

 • Lid van het bestuur van de Metropoolregio Amsterdam (MRA)
 • Lid algemeen en dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Ruimte & Mobiliteit
 • Vicevoorzitter van het algemeen bestuur (en lid dagelijks bestuur) van de Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek
 • Lid van het bestuur van het Goois Natuurreservaat (GNR)

Overige nevenfuncties

 • Directeur Bellaart Consult BV (slapend, onbetaald)