Wethouder Jelmer Kruijt (Wij Gooise Meren)

Wethouder Jelmer Kruijt (Wij Gooise Meren)

Taken:

 • Democratische kwaliteit
 • Jeugd (kinderopvang hoort er niet bij)
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting (kinderopvang hoort er niet bij)
 • Muziekonderwijs (als onderdeel van cultuur)
 • Sport
 • 3e locoburgemeester (vervanger van de burgemeester)

Verbonden partijen:

 • Talent primair – onderwijs

Project:

 • Hocras

Wijkwethouder

 • Muiden
 • Naarden Vesting
 • ’t Spiegel

Lees wat een wijkwethouder doet op gooisemeren.nl.

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 66
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

geen

Overige nevenfuncties

 • Eigenaar Ad Alta Advies en Ontwikkeling (eenmanszaak)
 • Statutair bestuurder Duck Vastgoed BV (onbetaald)
 • Statutair bestuurder Duck Capital BV (onbetaald)