Wethouder Nico Schimmel (Wij Gooise Meren)

Wethouder Nico Schimmel (Wij Gooise Meren)

Taken:

  • Economie
  • Toerisme en recreatie
  • Erfgoed en cultuur (muziekonderwijs hoort er niet bij)
  • Visie Centrum Bussum
  • Wonen
  • 4e locoburgemeester (vervanger van de burgemeester)

Geen verbonden partijen

Projecten:

  • Bussum Centrum

Wijkwethouder

  • Keverdijk, Thijssepark en Vierhoven (KTV) Naarden
  • Parkwijk Naarden
  • Centrum Bussum

Lees wat een wijkwethouder doet op gooisemeren.nl.

Contact

Bestuurssecretariaat Gooise Meren
telefoon 035 207 04 67
e-mail bestuurssecretariaat@gooisemeren.nl

Nevenfuncties

Nevenfuncties voortvloeiende uit de wethoudersfunctie

Geen

Overige nevenfuncties

Dirigent Muziekvereniging Amstelveen (betaald)