logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Fractie CDA

Zware tijden! Meer dan ooit zal de gemeente Gooise Meren haar best moeten doen om de begroting gezond te houden.

De coronapandemie is op haar retour. De maatregelen die de gemeente heeft genomen hebben een zware wissel getrokken op de financiën. Een groot deel daarvan krijgen we terug uit Den Haag.

Het negatieve financiële beeld is echter niet aan corona te wijten. Daar zijn de huidige coalitie en het college voor verantwoordelijk.

Telkens heeft het CDA aangegeven dat de ambities van dit bestuur niet passen binnen de financiële kaders. Een coalitieprogramma op hoofdlijnen zeiden de partijen. En zie wat ervan komt!

Er moet structureel geld worden gevonden om meerjarig weer financieel gezond te worden. Elk jaar wordt dit in de Perspectiefnota door het college aangeven en elk jaar zien we dat we verder achteruitgaan. We blijven dus elk jaar meer uitgeven dan dat er binnenkomt.

De keuze van het college om de perspectiefnota op deze wijze aan de raad voor te leggen is nieuw. Wel vinden wij het vreemd dat er niet gekozen is om onze inwoners te betrekken bij het vinden van besparingen of extra inkomsten. Het treft ons namelijk allemaal.

Bij de behandeling van de Perspectiefnota zullen we het college oproepen om op een aantal bezuinigingsmaateregelen nog eens goed te kijken naar de keuzes die gemaakt zijn en ook op te roepen om u als inwoner te raadplegen.

Uiteindelijk is het aan de raad om hierover te beslissen. U kunt uw keuze maken in maart 2022!!