logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Fractie GroenLinks

Het huishoudboekje van onze gemeente staat onder druk. Door oplopende kosten, door beslissingen uit Den Haag en door corona. Dat stelt ons allen voor een grote uitdaging. We zullen lastige keuzes moeten maken. Daarbij kiest GroenLinks voor de volgende uitgangspunten:

Sterkste schouders

We bezuinigen niet op sociale voorzieningen voor mensen die ondersteuning nodig hebben. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. In Gooise Meren moet armoede uitgebannen worden.

Oog voor de toekomst

GroenLinks zet vol in op behoud en versterking van de biodiversiteit. Gooise Meren moet verder blijven werken aan nieuwe energie- en warmteopwekking om later niet tegen veel hogere kosten aan te lopen. We nemen maatregelen tegen de gevolgen van de klimaatverandering om te voorkomen dat we jaarlijks terugkerende schade lijden. Op langere termijn kost dat onze inwoners minder geld.

Diensten en kosten in evenwicht

We maken een goede afweging tussen de service die wij als gemeente bieden en het prijskaartje dat daaraan hangt. De kosten moeten voor onze inwoners en bedrijven behapbaar blijven, maar we willen ook niet naar een te sober niveau van dienstverlening. Bij deze keuze betrekken we onze inwoners.

Liever echte keuzes dan een kaasschaaf

We kiezen er liever voor om minder dingen te doen, dan dat we alles blijven doen, maar net een beetje minder. Want als we iets doen, dan doen wij het goed. Daarbij kijken we welke projecten en investeringen uitgesteld kunnen worden, zonder grote of onomkeerbare gevolgen.

Nu de goede keuzes maken, dat is de uitdaging die voor ons ligt.