logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Fractie Hart voor BNM

Afgelopen jaar was een uitzonderlijk jaar, dat weerspiegelt zich ook in de begroting. Moeilijke keuzes moeten worden gemaakt, en daarin moeten we zorgvuldig afwegen.

Klaar voor betere tijden

Maar, laten we ook oog hebben voor de positieve punten die aan de horizon te zien zijn. Het begint er echt op te lijken dat we Corona achter ons kunnen laten. Het CPB meldt een beter economisch herstel dan verwacht, en de Rijksoverheid lijkt eindelijk de financiële verantwoordelijkheid te nemen in de buitenproportioneel zware last die gemeentes moeten dragen sinds de decentralisatie van onder andere de Jeugdzorg. Dat betekent dat we ook voorbij de donkerste scenario’s moeten durven kijken. Niet het kind met het badwater weggooien. Nu de juiste keuzes maken, die geen blijvende schade aanrichten of de lasten voor inwoners enorm verhogen, maar ons door de storm loodsen. Klaar voor betere tijden.

Inwoners en ondernemers 

In de tussentijd, als we één focuspunt moeten kiezen om bezuinigingen tegen de lat te leggen, moet dat onze inwoners en ondernemers blijven. Wat zijn wij hen minimaal verschuldigd als het gaat om zorg, scholing, veiligheid in onze kernen en het verkeer, afval ophalen, leefbaarheid, wonen en groen? En laten we daarbij niet vergeten wat voor hen ook zo belangrijk is in deze tijden, als steun en afleiding: de verenigingen, stichtingen, cultuur, sportclubs die onze gemeente rijk is.

Ten slotte, als gemeente moeten we er zijn voor onze inwoners. Ze informeren, betrekken, antwoorden. Dat kunnen en moeten we blijven verbeteren; dat hoeft niet veel te kosten, maar levert onnoemlijk veel op.