logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Fractie VVD

Gooise Meren komt net als de rest van Nederland uit zijn corona-winterslaap. Binnenkort mogen we weer bijna alles. Het is voor veel mensen een beproeving is geweest; de vereenzaming is toegenomen en veel (Horeca)-ondernemers zijn tot het uiterste beproefd. De gemeente heeft zich van haar sterkste kant laten zien met snelle steunoperaties naar ondernemers, de cultuursector en sportverenigingen. De ogen zijn nu gericht op herstel.

Via Teams en Zoom is er hard doorgewerkt. Projecten als Bredius en De Krijgsman (Muiden), Bensdorp en gebiedsontwikkeling Crailo (Bussum), Keverdijk en de Stork-locatie komen tot ontwikkeling. Sportclubs worden op een gelijke manier behandeld en er zijn veel stappen gezet in de inventarisatie van cultureel erfgoed in de gemeente. Er is een begin gemaakt met de aanpak van de scholen in basis- en voortgezet onderwijs.

Duurzaamheid

Samen met betrokken inwoners zijn belangrijke stappen gezet om Gooise Meren duurzamer te maken, WattNu verricht met zijn energiecoaches goed werk en in Muiderberg is een begin gemaakt met het aquathermieproject. Daarbij waken we wel over onze mooie omgeving, in de RegionaleEnergieStrategie is geen ruimte voor windmolens maar wel voor een geluidswal met zonnepanelen langs de A1.

Burgerparticipatie

Maar er zijn ook zorgen; de gemeente worstelt met de burgerparticipatie, het betrekken van inwoners. Geregeld lopen verwachtingen te ver uiteen, of wordt het proces aangegrepen om plannen vanuit eigenbelang te bestrijden.

Financiƫn

Tot slot gaat de aandacht uit naar de financiƫn. De zorgbudgetten die we van het Rijk krijgen zijn onvoldoende, daar mag je niet op bezuinigen. Maar ook de kosten van de afvalinzameling en de beheerkosten voor wegen en groen lopen op. Hier zullen we op de rem moeten trappen of keuzes maken. Wat de VVD betreft gaat die keuze niet naar het gemakzuchtig verhogen van de belasting.