Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Regio Gooi en Vechtstreek

Voor verschillende onderwerpen werkt gemeente Gooise Meren in regionaal verband samen met de 6 andere gemeenten in het Gooi en de Vechtstreek. Hiervoor is een gemeenschappelijke regeling opgericht waarvan de 7 burgemeesters het bestuur zijn.

Meer over Regio Gooi en Vechtstreek

Wat is Regio Gooi en Vechtstreek
Wat doet Regio Gooi en Vechtstreek
Wanneer vergadert Regio Gooi en Vechtstreek
De Staat van de Regio, feiten en cijfers

Begrippenlijst