logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Moties en toezeggingen

Moties

Moties zijn verzoeken van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders. Tijdens de gemeenteraadsvergadering beslist de raad of een motie wordt aangenomen.

Toezeggingen

Een toezegging doet de burgemeester of wethouder aan de raad.

Monitor

In de motie- en toezeggingenmonitor worden openstaande toezeggingen en moties bijgehouden.

Overzicht en voortgang van de moties en toezeggingen (PDF)

Overzicht en voortgang van de moties en toezeggingen (Excel)