Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Moties en toezeggingen

Moties

Moties zijn verzoeken van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders. Tijdens de gemeenteraadsvergadering beslist de raad of een motie wordt aangenomen.

Toezeggingen

Een toezegging doet de burgemeester of wethouder aan de raad.

Monitor

In de motie- en toezeggingenmonitor worden openstaande toezeggingen en moties bijgehouden.

Overzicht en voortgang van de moties en toezeggingen (PDF)

Overzicht en voortgang van de moties en toezeggingen (Excel)