Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Moties en toezeggingen

Moties

Moties zijn verzoeken van de gemeenteraad aan het college van burgemeester en wethouders. Tijdens de gemeenteraadsvergadering beslist de raad of een motie wordt aangenomen.

Toezeggingen

Een toezegging doet de burgemeester of wethouder aan de raad.

Monitor

In de motie- en toezeggingenmonitor worden openstaande toezeggingen en moties bijgehouden.

Overzicht en voortgang van de moties en toezeggingen (PDF)

Overzicht en voortgang van de moties en toezeggingen (Excel)