Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Schriftelijke vragen artikel 33 RvO

Volgens artikel 33 van het Reglement van Orde (PDF, 404 kB) van de raad hebben raadsleden de mogelijkheid zogenaamde 'schriftelijke vragen' in te dienen. Hiermee kunnen raadsleden het college vragen naar haar opvattingen over bepaalde onderwerpen. Het college beantwoordt deze vragen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 weken. Zowel de ingediende schriftelijke vragen als de beantwoording van deze vragen worden op deze pagina gepubliceerd.