Amsterdamse Poortbrug

Van 15 juni 2021 tot 15 september 2021 werd de Amsterdamse Poortbrug als proef dagelijks bediend van 09.00 tot 21.00 uur. De positieve resultaten van de proef zijn aanleiding om de provincie opnieuw te vragen om een tijdelijke verruiming van de bedientijden voor de brug voor de komende 2 jaar toe te staan voor het volledige vaarseizoen (april – oktober). De gemeente verwacht dat het aantal brugopeningen in deze periode vergelijkbaar zijn met het jaar 2021. Hierop gaat controle plaatsvinden.

Waternet is verantwoordelijk voor de brugbediening in opdracht van de gemeente.

Resultaten proef

Van 15 juni tot 15 september 2021 zijn de bedieningstijden van de Amsterdamse Poortbrug verruimd onder strenge monitorcondities. Gedurende deze 13 weken was er continu bediening van 9.00 tot 21.00 uur.

Een monitoringsgroep die bestond uit een vertegenwoordiging van Stadsraad Muiden,  ondernemers, Krijgsman-bewoners, Brandweer, Waternet (WN) en gemeente kwam tijdens de proef 5 keer bijeen.

De proef waarbij de Amsterdamse Poortbrug het afgelopen vaarseizoen van 15 juni 2021 tot 15 september 2021 vaker openging is succesvol verlopen. De proef verliep soepel en leverde nuttige informatie op. De resultaten van de pilot laten zien dat aan de belangrijkste voorwaarden, bereikbaarheid en veiligheid van en naar de vesting Muiden, kon worden voldaan. Ook zijn er verbeterpunten.

De positieve resultaten zijn aanleiding om de provincie opnieuw te vragen om een tijdelijke verruiming van de bedientijden voor de brug voor de komende 2 jaar toe te staan. De gemeente verwacht dat het aantal brugopeningen in deze periode vergelijkbaar zijn met het jaar 2021. Hierop gaat controle plaatsvinden. Deze aanname wordt uiteraard straks gecontroleerd in de dagelijkse praktijk.

Na 2023 is het aannemelijk dat de vraag naar brugbediening zodanig toeneemt dat een andere oplossing nodig is. In de tussentijd wordt daaraan gewerkt.

De belangrijkste resultaten

 • 335 brugopeningen in 93 dagen (in 2020: 183 openingen in dezelfde periode). Bij 77% was een halve brugopening nodig vanwege een lage boot. Gemiddeld betrof het 3,6 openingen per dag en 1,2 boten per opening
 • 408 bootpassages in 93 dagen, dat is gemiddeld 4,4 passages per dag. Er zat een verschil in aantal boten op een werkdag of weekend, op werkdag betrof dit 2,9 boten in het weekend 8,3 boten per dag. Waarbij bijna driekwart in de middag de brug passeert
 • Geen sprake van grotere of meer verkeersproblemen dan voorgaande jaren, ook niet op de zondagmiddag wanneer de sluisbrug is afgesloten voor verkeer
 • Maximaal 5-6 wachtende auto’s bij brugopening
 • Duur halve brugopening (sloep) is 1,5 minuut; daarna lost verkeer op binnen 45 sec; een hele brugopening (hogere boot) duurt 2,5 minuut; daarna lost verkeer op binnen 60 sec
 • Bij een experiment met hele brugopening voor 4 boten in de avondspits (17.00 uur) is goed verlopen; brugopening duurde 4 minuten, daarna loste het verkeer weer op binnen 80 secondes

Verbeterpunten

 • Voorkomen van gelijktijdige openingsstelling Amsterdamse Poortbrug en Sluisbrug om redenen van bereikbaarheid en veiligheid in Muiden-Vesting, dit was 3 keer onbedoeld toch gebeurd
 • De kwaliteit en goede instructie van brugwachters is essentieel vanwege bediening brug (halve of hele opening), afstemming Sluisbrug en afstemming ov bussen
 • De dagelijkse 12-uurs aanwezigheid van de brugwachter is te fors gezien het aanbod;
 • Beter rekening houden met avondspits
 • Bij voorkeur 2x2 wachtplaatsen voor sloepen aanleggen aan weerszijden van de brug zodat sloepen op veilige manier even kunnen wachten (en groeperen)

Prognose vaarbewegingen komende 2 jaar

In de Krijgsman komen potentieel 350 ligplaatsen voor sloepen. In de pilotperiode was sprake van 20 sloepen in de Krijgsman. De verwachting is dat het bootbezit in de Krijgsman de komende 2 jaar een beperkte groei kent. Dit maakt dat de resultaten van de proef voor de komende 2 jaar voldoende informatie geven. Op basis hiervan zal het college van b en w opnieuw de provincie vragen om de openingstijden van de brug voor de komende 2 jaar te verruimen. Na 2 jaar is het wel te verwachten dat het aantal vaarbeweging dusdanig toeneemt dat een ruime openstelling voor de nodige problemen kan zorgen. Dan is dus een andere structurele oplossing nodig voor vaar- en wegverkeer. In de tussentijd gaat de gemeente aan de slag met het zoeken naar deze structurele oplossing.

Actuele bedientijden

De nieuwe bedientijden moeten nog door de Provincie worden vastgesteld. Actuele bedientijden van de Amsterdamse Poortbrug bekijkt u op vaarweginformatie.nl (op deze pagina zijn de nieuwe bedientijden al verwerkt).

Waarom bedientijden verruimen

In de Krijgsman is een nieuw vaargebied ontstaan. Om het sloepenverkeer vanuit het vaargebied in de Krijgsman te verbinden met de Muidertrekvaart passeren boten eerst de sluis in de Krijgsman en dan de Amsterdamse Poortbrug. Sloepen kunnen niet onder de brug door. De verwachting is dat sloepenverkeer vanaf de Krijgsman richting de Vecht zal toenemen, daarom ziet de gemeente aanleiding om de huidige bedientijden van de brug aan te passen.

Op 23 maart 2021 heeft de gemeente een toelichting gegeven over de werking en capaciteit van de sluis, de verwachting van de toename van het sloepenverkeer en de effecten voor de bereikbaarheid van de Vesting.