Goed en veilig op weg

Goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Gooise Meren tot een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Daarover zijn we in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en bezoekers met onderwerpen als doorstroming, bereikbaarheid, parkeren, veiligheid, leefbaarheid en toekomstige ontwikkelingen. Dat deden we op meerdere momenten en op verschillende manieren. Met als doel bouwstenen op te halen voor de visie op mobiliteit, de visie op parkeren en het uitvoeringsprogramma. De Mobiliteitsvisie Goed en veilig op weg is op 18 maart 2021 aangenomen door de raad.

Mobiliteitsvisie Goed en Veilig op Weg vastgesteld door de raad

De visie is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces. Het proces startte eind 2019 met een online enquête waarin een brede inventarisatie is gedaan van knelpunten, wensen en ontwikkelingen. Bijna 3000 respondenten deden hieraan mee. Een interactieve inspiratieavond, waarin trends werden gepresenteerd en kansen zijn besproken, volgde daarna. De volgende stap waren bijeenkomsten in de 4 kernen waarin de eerste bouwstenen van de visie en de resultaten van de online enquête met ondernemers, inwoners en belanghebbenden werden besproken. Op basis hiervan werd voor de zomer 2020 de conceptvisie openbaar gedeeld en werden reacties opgehaald. Ook werd gevraagd aan welke acties inwoners en ondernemers zelf prioriteit zouden geven. Tenslotte is na de zomer een extra gespreksronde georganiseerd met ondernemersverenigingen, bewonersorganisaties en Fietsersbond. De gemeenteraad heeft de visie op 18 maart 2021 vastgesteld.

De visie geeft richting voor de komende 20 jaar

De visie Goed en Veilig op weg laat zien waar de gemeente Gooise Meren op het gebied van mobiliteit en parkeren de komende 20 jaar op inzet; welke stappen zijn nodig als het gaat om innovaties voor duurzame mobiliteit, hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte veilig en leefbaar blijft, dat bereikbaarheid optimaal geregeld is en hoe zorgen we voor een modern en dynamisch parkeerbeleid, dat past bij de lokale behoeften. Op al deze vragen geeft de Mobiliteitsvisie antwoord.

Mobiliteitsvisie in beeld (PDF, 1,7 MB)

Magazine

Online magazine Goed en veilig op weg

Film

Wethouder Nico Schimmel over mobiliteit in Gooise Meren