Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Goed en veilig op weg

Goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Gooise Meren tot een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Daarover gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers en bezoekers met onderwerpen als doorstroming, bereikbaarheid, parkeren, veiligheid, leefbaarheid en toekomstige ontwikkelingen. Dat doen we op meerdere momenten en op verschillende manieren. Met als doel bouwstenen op te halen voor de visie op mobiliteit, de visie op parkeren en het uitvoeringsprogramma.

Mobiliteitsplan bijna klaar

Het mobiliteitsplan ‘Goed en veilig op weg’ is bijna klaar. Velen van u hebben met ons meegedacht. Eind 2019 deden 3.000 inwoners mee aan een enquête en daarna waren er goedbezochte bijeenkomsten in alle 4 kernen van Gooise Meren.

Geef uw reactie

Vul de enquête in (tot en met 6 juli 2020) en geef aan welke doelen u belangrijk vindt. In het uitvoeringsprogramma staan doelen en te nemen maatregelen. Niet alle doelen kunnen tegelijkertijd gerealiseerd worden, daarom horen we graag wat u het belangrijkst vindt. 

Het uitvoeringsprogramma voor de komende 4 jaar, met een doorkijk naar 2040 (PDF, 672 kB)

Hoe verder

De reacties van de enquête en uw reacties op het plan worden meegenomen in de stukken die ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De besluitvorming loopt van eind augustus tot oktober 2020.

  Film

  Wethouder Nico Schimmel over mobiliteit in Gooise Meren

  Besluitvorming

  In de zomer van 2020 besluit de gemeenteraad over het concept mobiliteitsplan. Bekijk de stappen en wanneer u kunt meepraten (PNG, 129 kB)

  Stel een vraag

  Stel uw vraag via het contactformulier

  Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

  Uitleg over de fases.

  Alle documenten

  Fase 4 - ontwerp

  Fase 2 - initiatief

  Vastgestelde documenten