Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Goed en veilig op weg

Goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Gooise Meren tot een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Daarover zijn we in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en bezoekers met onderwerpen als doorstroming, bereikbaarheid, parkeren, veiligheid, leefbaarheid en toekomstige ontwikkelingen. Dat deden we op meerdere momenten en op verschillende manieren. Met als doel bouwstenen op te halen voor de visie op mobiliteit, de visie op parkeren en het uitvoeringsprogramma. Het college van b en w legt de Mobiliteitsvisie Goed en veilig op weg nu ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De komende tijd praat de gemeenteraad daar in verschillende rondes over.

Alle documenten

Uitgebreid participatieproces

De visie is tot stand gekomen na een uitgebreid participatieproces. Het proces startte eind 2019 met een online enquête waarin een brede inventarisatie is gedaan van knelpunten, wensen en ontwikkelingen. Bijna 3000 respondenten deden hieraan mee. Een interactieve inspiratieavond, waarin trends werden gepresenteerd en kansen zijn besproken, volgde daarna. De volgende stap waren bijeenkomsten in de 4 kernen waarin de eerste bouwstenen van de visie en de resultaten van de online enquête met ondernemers, inwoners en belanghebbenden werden besproken. Op basis hiervan werd voor de zomer 2020 de conceptvisie openbaar gedeeld en werden reacties opgehaald. Ook werd gevraagd aan welke acties inwoners en ondernemers zelf prioriteit zouden geven. Tenslotte is na de zomer een extra gespreksronde georganiseerd met ondernemersverenigingen, bewonersorganisaties en Fietsersbond. Nu is het aan de gemeenteraad.

De visie geeft richting voor de komende 20 jaar

De visie Goed en Veilig op weg laat zien waar de gemeente Gooise Meren op het gebied van mobiliteit en parkeren de komende 20 jaar op inzet; welke stappen zijn nodig als het gaat om innovaties voor duurzame mobiliteit, hoe zorgen we ervoor dat de openbare ruimte veilig en leefbaar blijft, dat bereikbaarheid optimaal geregeld is en hoe zorgen we voor een modern en dynamisch parkeerbeleid, dat past bij de lokale behoeften. Op al deze vragen geeft de Mobiliteitsvisie antwoord.

Mobiliteitsvisie in beeld (PDF, 1,7 MB)

Magazine

Online magazine Goed en veilig op weg

Film

Wethouder Nico Schimmel over mobiliteit in Gooise Meren

Besluitvorming

In december 2020 praat de gemeenteraad over de Mobiliteitsvisie. In januari 2021 besluit de gemeenteraad over het concept mobiliteitsplan.

Alle documenten

Vastgestelde documenten