Gemeente Gooise Meren Bestuur

Goed en veilig op weg

Goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Gooise Meren tot een aantrekkelijke plek om te wonen en te werken. Daarover gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers en bezoekers met onderwerpen als doorstroming, bereikbaarheid, parkeren, veiligheid, leefbaarheid en toekomstige ontwikkelingen. Dat doen we op meerdere momenten en op verschillende manieren. Met als doel bouwstenen op te halen voor de visie op mobiliteit, de visie op parkeren en het uitvoeringsprogramma.

Er komt een mobiliteitsplan voor Gooise Meren. Denk en praat mee!

Op 3 momenten kunt u meedenken en in gesprek gaan over de toekomst van mobiliteit in Gooise Meren.

 • Van 11 november tot en met 31 december 2019: online enquête en dialogen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden
 • 25 november 2019 inspiratieavond 'Goed en veilig op weg, nu en in de toekomst'. Binnenkort vindt u op deze pagina het verslag en een filmpje van de avond
 • Begin 2020: bijeenkomsten in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg

Inventarisatie en enquête

We inventariseren de huidige verkeerssituatie en wensen rondom de toekomst van mobiliteit en parkeren. Dat kunnen en willen we niet alleen. Iedereen kan meepraten. We nemen ook informatie mee die al beschikbaar is. Vanaf september 2019 praten we met organisaties die zich met mobiliteit bezig houden. Ook kan iedereen meedoen aan een online enquête over mobiliteit, parkeren, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

De wereld van mobiliteit verandert snel: van de ‘eigen auto voor de deur’ naar zero emissie, zelfrijdende auto’s, elektrisch rijden, het delen van vervoermiddelen en Mobility as a Service (MaaS) waarbij het gebruik van het vervoermiddel belangrijker is dan het bezit. Wat kunnen, wat willen en wat moeten we met deze ontwikkelingen? Daar gaat het over op de inspiratieavond ‘Goed en veilig op weg, nu en in de toekomst’.

Na de inspiratieavond van 25 november 2019 en met de resultaten uit de enquête ontstaan de 1e bouwstenen voor de visie op parkeren en mobiliteit. Met de bouwstenen gaan we kijken hoe deze passen in Naarden, Bussum, Muiden en Muiderberg. Een deel van het mobiliteits- en parkeerbeleid geldt voor Gooise Meren als geheel, maar verschillende accenten per woonplaats zijn mogelijk.

  Online magazine

  Magazine Goed en veilig op weg in Gooise Meren

  Film

  Wethouder Nico Schimmel over Mobiliteit in Gooise Meren

  Besluitvorming

  Medio zomer van 2020 besluit de gemeenteraad over het concept mobiliteitsplan. Te nemen stappen en wanneer kunt u meepraten (PNG, 129 kB)

  Stel een vraag

  Stel uw vraag via het contactformulier

  Het proces is in deze fase:

  1. 1pre-initiatief
  2. 2initiatief
  3. 3definitie
  4. 4ontwerp
  5. 5voorbereiding
  6. 6realisatie
  7. 7nazorg

  Uitleg over de fases.

  Alle documenten

  Fase 2 - initiatief

  Vastgestelde documenten