Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Meer kansen voor groen in Gooise Meren

In de Visie Buitenruimte staat dat we de beleving, spelen en ontmoeten, klimaatadaptie en biodiversiteit belangrijk vinden in de buitenruimte. Samen met inwoners willen we deze woorden vertalen naar een concreet plan. Via een enquĂȘte kunnen inwoners meedenken over waar kansen liggen om het openbare groen op een andere of betere manier te gebruiken. De resultaten gebruiken we om de aandachtspunten en kansen op het gebied van groen duidelijk te krijgen en een plan te maken.

Welke kansen ziet u voor de buurt?

Hoe tevreden bent u over de hoeveelheid groen in onze gemeente? Ziet u kansen om het openbare groen op een andere of betere manier te gebruiken? Zou het groen beter toegankelijk moeten zijn om een praatje te maken, te sporten of een gezamenlijke moestuin te beginnen? Tot 23 december 2019 was het mogelijk een enquete hierover in te vullen.