Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van de coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet op de reguliere wijze vergaderen, maar toch zullen er besluiten moeten worden genomen. Daarbij zal de inzet zijn dit zoveel als mogelijk via digitale weg te doen. Uiteraard altijd binnen de geldende beperkende maatregelen genomen en in het belang van ieders gezondheid. Meer informatie lees je in dit nieuwsbericht. Dit nieuwsbericht wordt aangevuld.

Meer kansen voor groen in Gooise Meren

In de Visie Buitenruimte staat dat we de beleving, spelen en ontmoeten, klimaatadaptie en biodiversiteit belangrijk vinden in de buitenruimte. Samen met inwoners willen we deze woorden vertalen naar een concreet plan. Via een enquête kunnen inwoners meedenken over waar kansen liggen om het openbare groen op een andere of betere manier te gebruiken. De resultaten gebruiken we om de aandachtspunten en kansen op het gebied van groen duidelijk te krijgen en een plan te maken.

Welke kansen ziet u voor de buurt? Vul de enquête in

Hoe tevreden bent u over de hoeveelheid groen in onze gemeente? Ziet u kansen om het openbare groen op een andere of betere manier te gebruiken? Zou het groen beter toegankelijk moeten zijn om een praatje te maken, te sporten of een gezamenlijke moestuin te beginnen? We zijn benieuwd naar welke kansen u ziet voor uw buurt. Vul de enquête in. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten en kan tot en met maandag 23 december 2019.

Hulp bij invullen enquête

Wilt u graag aan de enquête meedoen, maar heeft u hulp nodig? Medewerkers van de gemeente helpen u graag met invullen op het gemeentehuis. U kunt langskomen op maandag 16 december 2019 en woensdag 18 december 2019 van 14.00 tot 15.30 uur.