Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Monumenten Muiderberg

Inwoners van Muiderberg kunnen tot 25 oktober 2020 meehelpen bij het inventariseren van panden en objecten als voordracht voor een gemeentelijk monument. We vragen ook aan landelijke erfgoedverenigingen, zoals als Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap, om panden voor te stellen. Op basis van alle voorstellen willen we een selectie maken van de meest waardevolle objecten of panden, om deze te behouden voor huidige en toekomstige generaties.

Alle documenten

Muiderberg verdient meer monumenten. Reageren kan tot 25 oktober 2020

Welk pand of object zou volgens u als inwoner van Muiderberg gemeentelijk monument moeten worden? Vul het online formulier in. Reageren kan tot 25 oktober 2020.

Werkwijze

Om te komen tot een selectie van monumentwaardige panden en objecten gaan we uit van de volgende werkwijze:

 1. Inventariseren van mogelijke nieuwe monumenten. Inwoners van Muiderberg kunnen panden en objecten voorstellen. Samen met de voorstellen van Bond Heemschut en het Cuypersgenootschap leidt dit tot een lijst met voorstellen
 2. Selecteren mogelijke monumenten uit de lijst met voorstellen. Het college van benw van Gooise Meren vraagt hiervoor advies aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRKE)
 3. Het informeren van eigenaren van panden of objecten die op de lijst staan
 4. Het opstellen van een ‘redengevende beschrijving’. Daarin staat waarom het object of pand monumentaal is. Het opstellen gebeurt door een onafhankelijk gespecialiseerd adviesbureau. Aan de CRKE wordt vervolgens advies gevraagd of er nog aanpassingen van de redengevende beschrijving nodig zijn

Procedure monument aanwijzen

De procedure voor het aanwijzen van een monument bestaat uit een aantal fasen:

 1. Voorlopige besluitvorming: monument voorbeschermd
 2. Mogelijkheid zienswijze tegen voornemen
 3. Bestuurlijke afweging
 4. Besluitvorming: monument aan- of afgewezen
 5. Mogelijkheid bezwaar en beroep

De gemeente neemt de procedurele kant voor haar rekening.

Welke objecten gemeentelijk monument kunnen worden

Naast panden als woonhuizen en bedrijfswoningen, kunnen ook scholen, kerken en andere openbare gebouwen in aanmerking komen voor de monumentenstatus, net zoals parken of tuinen. Een voorbeeld van dit type monument zijn de Echomuur in Muiderberg (beschermd als rijksmonument) of het park ‘t Mouwtje in Bussum (gemeentelijk monument). Daarnaast kan het gaan om een militair bouwwerk of een brug.

Waarderingscriteria monument

Om in aanmerking te komen voor de status van gemeentelijk monument, gebruiken we de waarderingscriteria van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. Samengevat heeft een gemeentelijk monument tenminste de waarden:

 • Cultuurhistorische waarden: het pand of object herinnert bijvoorbeeld aan een culturele, sociaaleconomische of geestelijk ontwikkeling
 • Architectuur- en kunsthistorische waarden: het pand of object is onder meer van belang voor de geschiedenis van de architectuur en/of bouwtechniek, binnen het oeuvre van een architect of kent bijzonder materiaalgebruik of ornamenten
 • Stedenbouwkundige en ensemblewaarden: het pand of object heeft een beeldbepalende waarde voor zijn omgeving, wijk, plaats of streek
 • Gaafheid en herkenbaarheid: het pand of object verkeert onder meer nog in materiële, technische of constructieve originele staat of de oorspronkelijke historische functie is nog goed herkenbaar
 • Zeldzaamheid: het pand of object is zowel architectuurhistorisch of bouwtechnisch zeldzaam of komt als type weinig voor

Niet op alle waarden hoeft het pand hoog te scoren, soms kunnen een of meerdere waarden eruit springen.

Een object of pand moest vroeger ouder zijn dan 50 jaar om in aanmerking te komen als monument. Dat is niet meer zo. Maar er moet welke sprake zijn van een verleden. Daarom stellen we dat panden en objecten vóór het jaar 2000 moeten zijn ontworpen.

Bestaande monumenten in Gooise Meren

Bekijk het overzicht van monumenten in Gooise Meren als u wilt weten welke panden of objecten al zijn beschermd als monument.

Alle documenten

Overige informatie