Gemeente Gooise Meren Bestuur

Onderhoud Rijksweg

Verkeershinder hoofdroute Naarden

In september en oktober vindt in opdracht van gemeente Gooise Meren onderhoud plaats aan het asfalt op de belangrijkste verbindingsweg in Naarden: Rijksweg – Godelindeweg – Amersfoortsestraatweg. Ook wordt op de Rijksweg een rotonde aangelegd bij de Churchillstraat en komt er een veilige oversteek voor fietsers en wandelaars bij de Meerstraat.

De werkzaamheden worden in 5 fases uitgevoerd. De eerste 4 fases vinden plaats in de periode van 2 tot en met 27 september. De 5e fase in de periode van 18 oktober tot en met 3 november.

Per fase wordt een ander deel van de route aangepakt. Het verkeer heeft tijdens de werkzaamheden te maken met wegafsluitingen. De omleidingsroute wordt steeds ter plekke met borden aangegeven.

Werkzaamheden van 2 tot en met 27 september

Fase 1

2 tot en met 6 september: Rijksweg Naarden; tussen de Wilhelminakruising (bij de torenflat) en de kruising met de Lambertus Hortensiuslaan.

Fase 2

9 tot en met 13 september: Godelindeweg; tussen de Lambertus Hortensiuslaan en de rotonde bij de Amersfoortsestraatweg.

Fase 3

16 tot en met 20 september: rotonde Godelindeweg/Amersfoortsestraatweg

Fase 4

23 tot en met 27 september: Amersfoortsestraatweg; tussen de rotonde en de kruising met de Brediusweg.

Omleidingsroutes

In de fases 1 tot en met 4 zijn er in het weekend (van vrijdagavond 20.00 tot maandagochtend 6.00 uur) geen wegafsluitingen en dus ook geen omleidingen. Doordeweeks zijn er wel afsluitingen en dus ook omleidingen:

  • Fase 1: Koningin Wilhelminalaan, Alexanderlaan, Thierensweg (in beide richtingen)
  • Fase 2 t/m 4: Brediusweg, Lambertus Hortensiuslaan (in beide richtingen)
  • In fase 3 (asfaltering rotonde) is er daarnaast ook een omleiding via het Componistenkwartier

Werkzaamheden vanaf 18 oktober

Fase 5

Van 18 oktober tot en met 3 november zijn er werkzaamheden op het andere deel van de Rijksweg Naarden: het stuk tussen de Wilhelminakruising (bij de torenflat) en afslag 5 van de A1. Dat is de weg langs de wijk Tuindorp Keverdijk. Het hoofdaccent ligt op 2 ruimtelijke ingrepen: de aanleg van een rotonde en een oversteek voor fietsers en voetgangers. De rotonde en de oversteek zijn nodig voor de verbetering van de verkeersveiligheid en zijn mogelijk dankzij subsidie van de provincie Noord-Holland. Het weggedeelte tussen de Karnemelksloot en de Wilhelminakruising wordt opnieuw geasfalteerd.

De weg tussen de torenflat en op- en afrit 5 van de A1 is gedurende de hele periode (ook in de weekenden) dicht voor het verkeer. Dat geldt ook voor afrit zelf. Met borden wordt ter plekke een omleidingsroute aangegeven.

Vragen

Heeft u vragen over het project Onderhoud Rijksweg? U bereikt ons via rijksweg@gooisemeren.nl.

Deelprojecten:

Alle documenten

Overige informatie