Visie op wonen

In de gemeente Gooise Meren vinden we het belangrijk dat iedereen een woning heeft die bij hen past. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar mensen met lage en middeninkomens, langer thuiswonende ouderen en kwetsbare groepen. Om dit te realiseren hebben gemeente, woningcorporaties en huurders afspraken gemaakt voor de bouw van sociale (huur)woningen in Gooise Meren.