Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Beeldvorming raad Gooise Meren Buurtschap Crailo 24 juni 2021

Online
20:00 - 22:00 uur

Onderwerp
1.

Buurtschap Crailo

Bijgevoegde documenten

1.

Moties en amendementen Buurtschap Crailo

De gemeenten Hilversum, Laren en Gooise Meren ontwikkelen gezamenlijk het voormalig defensieterrein Crailo tot het buurtschap Crailo. De daarvoor nu te zetten stap is het door de drie gemeenteraden voor het eigen grondgebied vaststellen van afzonderlijke, maar samenhangende bestemmingsplannen. Bij de plannen horen ook het Milieueffectrapport van de commissie m.e.r. en het beeldkwaliteitplan Buurtschap Crailo. Eerder, namelijk op 19 mei jl., is er al met meesprekers een beeldvormende bespreking geweest. Bij deze tweede beeldvormende bespreking van de gemeenteraad Gooise Meren kunnen ook de inmiddels aangekondigde moties en amendementen worden betrokken.

2.

Bestuurlijke reactie GEM Crailo op moties en amendementen

Download alle vergaderdocumenten