logo Gemeente Gooise Meren Bestuur

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Beeldvorming Voortgangsverslag 1 / Perspectiefnota 9 juni 2021

Online
20:00 - 23:00 uur

Onderwerp
1.

Beeldvorming Voortgangsverslag 1 / Perspectiefnota

Tweemaal per jaar rapporteert het College van Burgemeester en Wethouders over afwijkingen van de programmabegroting in het voortgangsverslag. Dit 1e Voortgangsverslag 2021 heeft betrekking op de periode tot 1 april 2021. De gemeenteraad wordt hiermee geïnformeerd over de mee- en tegenvallers van het jaar. Daarnaast wordt er rekening gehouden met de verwachtingen voor de rest van het jaar 2021.

Met de perspectiefnota stelt de raad de richting voor de begroting 2022-2025 vast. Deze wordt in het najaar opgesteld. De keuzes die nu worden gemaakt, werken door in het najaar en de daaropvolgende jaren. 

Deze Politieke Avond is bedoeld voor de raadsleden om hun beeldvorming – over de beleidsmatige gevolgen - van de genoemde financiële stukken compleet te maken.

Bijgevoegde documenten

Download alle vergaderdocumenten