Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Bestemmingsplan Bredius - Vervolg gesprek 14 juni 2021

Categorie
Het Gesprek I,
Locatie
Online
Tijd
19:00 - 20:00 uur

1. Bestemmingsplan Bredius (2183879)

In mei 2019 heeft de gemeenteraad de stedenbouwkundige opzet Bredius vastgesteld. De opzet bevat de ontwikkeling van 90 woningen (waarvan een groot deel sociaal), sportvelden, de sporthal en groen op de aan de westzijde van Muiden gelegen uitbreidingslocatie Bredius. De realisatie van het gewenste aantal woningen is op basis van het geldende bestemmingsplan uit 2015 niet mogelijk. Om de ontwikkeling mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden herzien. Hiervoor is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt en ter inzage gelegd. Hierop zijn 5 zienswijzen ingediend. Een aantal van deze zienswijzen heeft geleid tot aanpassingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan in het bestemmingsplan Bredius. De gemeenteraad gaat in Gesprek over de (reacties op) de zienswijzen en over het al dan niet vaststellen van het bestemmingsplan Bredius.

Dit is een vervolg op Het Gesprek van 2 juni 2021.

 

Bijgevoegde documenten

Download

Kies welke documenten u wilt downloaden

2. Bijdrage derden

Vast onderdeel van deze vergadering