Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan vergadert de gemeenteraad digitaal. Bekijk het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Gesprek Commissaris van de Koning met raadsleden Gooise Meren 24 juni 2021

Online
16:00 - 16:45 uur

Onderwerp
1.

Opening en welkom

2.

MRA en gemeentelijke samenwerking algemeen

Er is op rijksniveau discussie over de Wgr, vooral op het punt van de democratische legitimiteit. Provinciale herindeling is uitgebleven en tegelijkertijd is er behoefte aan bovengemeentelijke samenwerking algemeen en op het niveau van de MRA in het bijzonder. Er is nu beweging om de MRA aan slagkracht te laten winnen, maar slagkracht en democratische legitimiteit zijn wel communicerende vaten, tegenpolen.

Hoe kijkt de CvdK tegen dit spanningsveld (1), tegen het risico van de bestuurlijke drukte (2) die dit met zich mee kan brengen en tegen de natuurlijk neiging tot groei (3) van verbanden als de MRA of de regio G&V?

3.

Natuur en Natuurhistorisch landschap

Er zijn zorgen over natuurbehoud. We zien bovendien terugtrekkende bewegingen van zowel de gemeente Amsterdam als ook de provincie NH als het gaat om het GNR. Er gaan stemmen op voor windmolens (RES) en er is druk op woningbouw en bereikbaarheid. Daarnaast is er veel te doen om de biomassacentrale in Diemen.

Wat kan de provincie doen om onze (en omliggende) gemeenten te helpen om het groene karakter te behouden?

Hoe ziet de provincie haar rol in de uitdagingen en ontwikkelingen op gebied van Energie (bv. wind/zon/ biomassa)? Wat is de visie van de provincie op natuurbehoud in relatie tot deze ontwikkelingen? Hoeveel is de natuur haar waard? (letterlijk en figuurlijk)

4.

Economie en Mobiliteit

Gooi en Vechtstreek loopt achter in economische ontwikkeling. Als er niets gebeurt worden gemeenten steeds meer slapende forensengemeenten.

Welke kansen ziet de CvdK voor deze regio en welke opties ziet de provincie om – in samenwerking met gemeenten in de Regio – het tij te keren?

Heeft de provincie een visie op een toekomstbestendige leefbare omgeving stad / dorp in relatie tot infrastructurele doorsnijdingen? Het spoor en de A1: Is de provincie bereidt hiervoor middelen in te zetten om problemen op te lossen?

5.

Sluiting