Gemeente Gooise Meren Bestuur

De gemeenteraad in tijden van coronacrisis

Door de beperkende maatregelen in verband met het coronavirus kan de raad niet regulier vergaderen. Om die reden vergaderen wij digitaal. Ga naar het nieuwsoverzicht over de coronacrisis voor meer informatie. Dit nieuwsoverzicht wordt aangevuld.

Volg de raadsvergadering of Politieke Avond live

Agenda - Intergemeentelijke themabijeenkomst - Mobiliteitsconcept Crailo 16 juni 2020

Online
17:00 - 19:00 uur

TijdOnderwerp
1.

Mobiliteitsconcept

Bij deze intergemeentelijke themabijeenkomst zal door de raadsleden uit Laren, Hilversum en Gooise Meren het mobiliteitsconcept Crailo worden besproken.

 

Het mobiliteitsconcept is door het Bestuurlijk overleg Crailo vrij gegeven voor een consultatieronde onder de verschillende belanghebbenden en belangstellenden. Zo zijn de directe stakeholders (de buren van Crailo) digitaal geïnformeerd over het mobiliteitsconcept en is er een marktconsultatieronde gehouden onder corporaties en ontwikkelaars over het mobiliteitsconcept.

 

Om de reacties van de brede groep van belangstellenden te peilen is er voor gekozen om – mede gezien de belangstelling voor Crailo – een webinar te houden waar de ruim 1200 lezers van de nieuwsbrief Crailo aan mee kunnen doen. Deze is op 11 juni a.s.

Voor de raadsleden bestaat de mogelijkheid hier ook –als toehoorder - aan deel te nemen.

 

De bijeenkomst van 16 juni is bedoeld voor de Raadsleden van de drie gemeenten om kennis te kunnen nemen van het mobiliteitsconcept voor Crailo en daarover vragen stellen. Het concept mobiliteitsrapport zal vanaf vrijdag 12 juni op de website staan van Crailo.

 

U kunt de live-stream van deze bijeenkomst volgen via deze link: www.youtube.com/channel/UC8eQ8K94gBgYjy-bmWVKM3Q

2.

Presentatie mobiliteitsconcept

Bijgevoegde documenten

Download alle vergaderdocumenten